Toimitukselta

Hyvisforum.fi -verkkolehti on hyvinvoinnin monipuolinen viestintäkanava

Keväällä 2020 perustettu Hyvisforum.fi -verkkolehti on tarkoitettu kaikille fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä sen edistämisestä kiinnostuneille, niin tavallisille kansalaisille kuin alan ammattilaisillekin. Hyvisforumin tavoitteena on kohentaa pohjoissavolaisten hyvinvointia levittämällä hyötytietoa ymmärrettävästi, kiinnostavasti ja vaikuttavasti. Oikea tieto voi ehkäistä ennakolta sairastavuutta, syrjäytymistä, huono-osaisuutta sekä terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia.

Hyvisforumin ”kotipiha” on Pohjois-Savo, mutta alkuaikona sisältö on painottunut hieman Kuopion seudulle. Hyvinvointi-informaatiota poimitaan sivustolle myös maakunnan ulkopuolelta. 

Verkkolehti sisältää hyvinvointia laaja-alaisesti koskevia uutisia, artikkeleja, tapahtumia, henkilöjuttuja, blogikirjoituksia, kirja- ja kumppaniesittelyjä, kuvia sekä paljon muuta ajankohtaista ja kiinnostavaa. Koronaviruspandemiaa Hyvisforum on seurannut alusta asti tiiviisti. Jatkossa lisääntynee suuren sote-uudistuksenkin eli Pohjois-Savon hyvinvointialueen seuranta. Pääosin sisältö on ei-kaupallista, mutta kaupallistakin alaan liittyvää informaatiota voidaan sivustolla julkaista. Puolueettomuus ja journalistisuus ovat Hyvisforumin peruspilareita.

Hyvisforum.fi -verkkosivuston rinnalla toimii samalla nimellä facebook-sivusto sosiaalisessa mediassa. Siinä julkaistaan verkkosivuston juttuja useita kertoja viikossa.

Verkkolehti ja facebook-kanava haluavat aktivoida kansalaisia omatoimisuuteen hyvinvointinsa ja elämänlaatunsa parantamiseksi. Hyvisforum.fi edistää myös hyvinvoinnin ammattilaisten, asiantuntijoiden sekä hyte/sote-palvelujen käyttäjien kohtaamista. Hyvisforum tekee yhteistyötä ja verkottuu julkishallinnon, yritysten, järjestömaailman ja yksityisten kansalaisten kanssa.

Päivittäistä tiedonvälitystä

Hyvisforum kokoaa eri tahoilta tulevaa hyvinvointi- ja sote-informaatiota yhteen kanavaan puolueettomasti sekä tekee omaakin juttuhankintaa. Jutut jäävät arkistoon ja ovat siten myöhemminkin löydettävissä.

Maksuttomalle Hyvisforum.fi -verkkosivustolle tulee uutta aineistoa lähes joka päivä. Siten se toimii nopeana tiedonvälityskanavana, mikä on tärkeää mm. koronapandemian ja rokotustietojen uutisoinnissa. Kriisitilanteissa Hyvisforum.fi tukee nopeaa viranomaisviestintää.

Ajankohtaisimmat jutut löytyvät yleensä lähes päivittäin päivittyvistä Uutiset- tai Huomio-valikoista. Tapahtumat- ja Tänään-valikoista löytyy ennakkotietoa tilaisuuksista ja tapahtumista.

Verkkolehden toimitus ottaa mielihyvin vastaan ideoita, juttuvinkkejä ja lähdeaineistoa, palautteita, kommentteja, kysymyksiä ja kumppanuuksia.

Lisätietoja: Hyvisforumin päätoimittaja ja sisällöntuottaja Ilpo Lommi, p. 0440 675949, info@hyvisforum.fi ja i.lommi@gmail.com

Palvelut

Hyvisforum.fi -verkkolehden toimituskunta verkostoineen tarjoaa vankalla ammattitaidolla ja työkokemuksella myös useita muita viestinnällisiä palveluja kuten

  • strategista ja operatiivista viestintäsuunnittelua
  • tiedotteiden ja artikkeleiden tekoa
  • mediayhteyksiä
  • markkinointiviestinnän tekstityötä esimerkiksi uutiskirjeisiin ja nettisivuille
  • blogitekstejä
  • uutisvalokuvausta

Ota yhteyttä ja kysy tarjous osoitteesta info@hyvisforum.fi tai Ilpo Lommi, p. 0440 675949, i.lommi@gmail.com