Hyvisforum.fi -verkkolehti keskittyy hyvinvointiin

Hyvisforum on vuorovaikutteinen, hyvinvointiin keskittynyt verkkolehti.

Hyvisforum.fi on vuorovaikutteinen, hyvinvointiin keskittyvä verkkolehti. Se antaa tietoa fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista asioista rakentavalla, luotettavalla ja positiivisella otteella.

Voit vaikuttaa verkkolehden sisältöön kommentoimalla uutista, juttua tai blogikirjoitusta allaolevaan kommenttilaatikkoon. Voit myös antaa palautetta palautelomakkeen kautta, suoraan sähköpostilla osoitteeseen info@hyvisforum.fi tai jättämällä kommenttisi Hyvisforumin Facebook-sivuille. Otamme vastaan ideoita, juttuvinkkejä ja -aineistoa sekä tapahtumatietoja kalenterin päivitystä varten.

Verkkolehdessämme on eriytetty kaupallinen aineisto uutisissa ja jutuissa. Veloitamme näistä kaupallisessa yhteistyössä tehdyistä uutisista ja jutuista kohtuullisen korvauksen turvataksemme Hyvisforumin jatkuvuuden, laadun, kehittämisen ja sitoutumattomuuden. Tapahtumat ja kumppanit -sivuilla on lisäksi jako ei-kaupallisiin ja kaupallisiin. Ei-kaupallisilla tapahtumilla tarkoitetaan voittoa tavoittelemattomia, kävijöille veloituksettomia tapahtumia. Kumppanit-sivulla ei-kaupallinen tarkoittaa puolestaan yhdistyksiä ja järjestöjä, joiden toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

Painotamme verkkolehdessä Kuopiota ja Pohjois-Savon aluetta. Seuraamme niin julkishallintoa, yritysmaailmaa kuin järjestöjäkin.

Hyvisforum.fi haluaa…

…kohentaa Kuopion ja Pohjois-Savon väestön hyvinvointia levittämällä oikeaa hyötytietoa ymmärrettävästi, kiinnostavasti, monimuotoisesti, vuorovaikutteisesti ja vaikuttavasti.

… ehkäistä ennakolta sairastavuutta, syrjäytymistä ja muuta huono-osaisuutta sekä terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia.

… lisätä omatoimista aktiivisuutta hyvinvoinnin edistämiseen. Kun kansalaiset osaavat etsiä ja löytävät itselleen sopivia hyvinvointipalveluita, uskomme sen lisäävän kustannustehokkuutta.

… parantaa hyvinvoinnin ammattilaisten ja asiantuntijoiden sekä palvelujen tarvitsijoiden kohtaamista ja vuorovaikutusta.

. . .  edistää verkottumista ja olla kohtaamispaikka julkishallinnon sekä yritysmaailman hyvinvointialan asiantuntijoille, hanketahoille, päättäjille ja vaikuttajille.

… lisätä hakeutumista hyvinvointialalle töihin tai vapaaehtoistoimintaan ja auttaa työntekijöiden löytämistä.

… tukea kriisitilanteissa viranomaisten sekä muiden tahojen terveys- ja hyvinvointiviestintää.

Hyvisforum.fi on edistämässä hyvinvointia

Tutkimusten mukaan suomalaisten hyvinvointi on keskimäärin kehittynyt myönteisesti, mutta väestöryhmien hyvinvointierot ovat pysyneet ennallaan, elleivät jopa kasvaneet. Valitettavan usein huono-osaisuus ja pahoinvointi myös kasaantuvat saman perheen sisällä. Tutkimusten mukaan etenkin Itä-Suomessa ja sen myötä myös Pohjois-Savossa tilanne on koko maan keskiarvoa haasteellisempi usealla mittarilla mitattuna.

Näitä epäkohtia Hyvisforum haluaa vähentää. Se haluaa olla rakentamassa Kuopiosta ja koko Pohjois-Savosta hyvinvoinnin eli hyvän elämisen, asumisen, olemisen ja työskentelyn maakuntaa.

Tervetuloa mukaan Hyvisforumin hyvinvointitalkoisiin!
Ilpo Lommi

Kuvat: Pixabay