Hoiva Terveys Uutiset

Palvelujärjestelmän uudistaminen on alkanut Pohjois-Savon hyvinvointialueella

Pohjois-Savon hyvinvointialueella on alkanut palvelujärjestelmän uudistamistyö. Siinä selvitetään, millä
tavalla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestetään tulevaisuudessa Pohjois-Savossa. Parhaillaan hyvinvointialueen viranhaltijat työstävät vaihtoehtoisia malleja, joissa tarkastellaan nykyisiä sote-
palveluja ja eri asiakasryhmien palvelutarpeita, sekä millaisin palveluin tarpeisiin pystytään jatkossa vastaamaan. Palveluverkon uudistamisen rinnalla kehitetään myös kotiin vietäviä ja liikkuvia palveluja
sekä etä- ja digipalveluja.

Palveluiden järjestämismallin uudistaminen on välttämätöntä, sillä sote-palvelujen järjestämistä haastaa
henkilöstön saatavuusongelmat, väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen kasvu ja kustannusten
nousu. Uudistamistyö koskee kaikkia hyvinvointialueen palveluja ja toimintoja, ennaltaehkäisevistä
palveluista erityisen vaativiin palveluihin.
−Skenaariotyössä haetaan rohkeasti uusia tapoja vastata eri puolilla maakuntaa asuvien ihmisten
palvelutarpeisiin. Hyvinvointialueen on toimittava asiakaslähtöisesti, mutta samalla kustannustehokkaasti.
Jos jatkamme kuten ennenkin, mikään raha ja henkilöstö eivät tulevaisuudessa riitä, sanoo aluehallituksen
puheenjohtaja Riitta Raatikainen.

Palvelujärjestelmän uudistaminen on ehto valtiovarainministeriön lainanottovaltuuksille ja kytkeytyy
hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toteuttamiseen. Hyvinvointialueen talouden
tasapainottaminen vaatii vaikuttavia, koko palvelumallia koskevia uudistuksia, sillä talouden vuotuinen
sopeuttamistarve on noin 30-50 miljoonaa euroa.
Tulevaisuuden mallia rakennetaan yhdessä päättäjien, asukkaiden ja henkilöstön kanssa.

Ensimmäiset luonnokset helmikuun puolivälissä

Ensimmäiset skenaarioryhmien tuottamat luonnokset julkaistaan helmikuun puolivälissä. Tällöin alkaa
palvelujärjestelmän uudistamisohjelman laaja-alainen jatkotyöstö hyvinvointialueen eri vaikuttamis- ja
päätöksentekotoimielimissä.
−Skenaariotyöskentelynä tuotettuja ehdotuksia käydään läpi päättäjien, asukkaiden, henkilöstön, kuntien
edustajien ja eri sidosryhmien kanssa, jolloin malleihin tulee varmasti hyviä huomioita ja muutoksia,
painottaa strategiajohtaja Jussi Lampi. Uudistamistyössä tarkastellaan palveluverkon lisäksi erityisesti,
millaisilla erilaisilla ja uusilla keinoilla asiakkaiden palvelutarpeeseen voidaan vastata.

Käytännön toteutus alkanee kesällä 2024

Aluevaltuuston ja lautakuntien yhteinen seminaari järjestetään maanantaina 19. helmikuuta. Aluehallitus
käsittelee ensimmäistä luonnosta 28. helmikuuta. Tämän jälkeen luonnosta käydään läpi eri toimielimissä
sekä osallistetaan asukkaat ja henkilöstö kommentoimaan ehdotuksia. Aluevaltuusto päättää
palvelujärjestelmän uudistamisohjelmasta kesäkuussa, jonka jälkeen alkaa uudistusten käytännön
toteuttaminen. Toimeenpanon arvellaan kestävän vähintään kaksi vuotta, ennen kuin uusi järjestelmä on
kokonaisuudessaan toiminnassa.
Katso vaikuttamis- ja päätöksentekotoimielinten kokousaikataulut verkkosivuilta.

Yhtenäinen hyvinvointialue mahdollistaa poikkihallinnollisen tarkastelun


Nyt, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastuslaitoksen palvelujen järjestämisestä vastaa yksi, yhteinen
hyvinvointialue, on hyvä mahdollisuus palvelujärjestelmän kokonaisvaltaiseen ja eri toimialojen
yhteistyönä tehtävään toiminnan tarkasteluun ja uudistamiseen. Uudistuksessa asiakkaan palveluntarve on
keskiössä, ja uudistusta tehdään peruspalveluja vahvistaen.

Valmistelussa on kolme kokonaisuutta:

 1. vastaanottotoiminnan ja alueellisen erikoissairaanhoidon sekä aikuissosiaalityön uudistus
 2. osastohoidon, asumisen ja kotiin vietävien palveluiden uudistus ja
 3. perhe- ja vammaispalveluiden uudistus.
  Uudistusten valmistelua tukevat läpileikkaavat toimenpiteet:
   digitaalisten palveluien uudistaminen
   kiinteistöselvitys ja toimitilaverkko sekä
   hallinto ja tukipalvelut.
  Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) uudistamisohjelman valmistelu alkaa sosiaali- ja
  terveysministeriön (STM) sairaaloiden ja päivystysten porrasteisuus, työnjako ja yhteistyö -selvityksen
  pohjalta. STM on julkaissut selvityksen 11.1.2024.

Pohjois-Savon hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue järjestää sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Savossa.
Toimimme 19 kunnan tai kaupungin alueella. Hyvinvointialueella on töissä noin 12 800 ammattilaista.
Palvelujemme piirissä on yli 248 000 asukasta.
Hyvinvointialueeseen kuuluva Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) vastaa noin miljoonan suomalaisen
erityistason erikoissairaanhoidosta Itä- ja Keski-Suomessa.
www.pshyvinvointialue.fi

Kuva: Pohjois-Savon hyvinvointialue

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *