Liikunta Mieli Terveys Uutiset

Kela: Tanssi-liiketerapia voi vähentää masennusoireita merkittävästi

Tanssi-liiketerapia yhdistettynä tavanomaiseen masennuksen hoitoon vähensi tutkimuksessa
masennusoireita selvästi enemmän kuin pelkästään tavanomainen masennuksen hoito. Tutkijoiden
mukaan olisi syytä selvittää, voisiko terapiamuodon käyttöä Suomessa laajentaa nykyisestä.
Kelan rahoittamassa tutkimushankkeessa selvitettiin ryhmämuotoisen tanssi-liiketerapian vaikutuksia
aikuisilla, joilla on lääkärin diagnosoima masennus. Tutkimuksessa huomattiin, että monien
osallistuneiden masennusoireet helpottuivat tanssi-liiketerapiassa merkittävästi enemmän kuin
verrokkiryhmällä. Molemmat ryhmät saivat myös tavanomaista masennuksen hoitoa.

Ennen tanssi-liiketerapiaan osallistumista monet kokivat, että heidän kehossaan ei ollut tarpeeksi energiaa.
Osallistujilla oli epämukava olo omassa kehossaan ja he pohtivat, mitä muut heidän kehostaan ja
toiminnastaan ajattelevat. He kokivat usein toimintakykynsä ja olemuksensa huonoiksi.
– Hyvät uutiset tanssi-liiketerapian vaikutuksista sopivat aiempaan tutkimustietoon siitä, että liikunta on
tehokas keino masennuksen hoidossa ja ehkäisyssä. Toisaalta on muistettava, että liikunta ei sellaisenaan
korvaa muita hoitomuotoja, sanoo Kelan tutkimuksen ylilääkäri Riitta Luoto.

Yleistyvä terapiamuoto Euroopassa – voisiko Suomessa laajentaa käyttöä?

Euroopassa on vaihtelevia käytäntöjä tanssi-liiketerapian hyödyntämisessä masennuksen hoitoon.
Suomessa tanssi-liiketerapiaa voidaan nykyisin käyttää psykofyysisessä fysioterapiassa ja
toimintaterapiassa. Saksassa ja Hollannissa puolestaan tanssi-liiketerapiaa on suositeltu
kuntoutusmuotona masennuksen hoitoon jo useita vuosia. Unkarissa terapiamuoto on juuri lisätty
valikoimaan.
– Tanssi-liiketerapiasta on saatu niin hyviä tuloksia, että olisi syytä selvittää, voisiko sen käyttöä
Suomessa laajentaa, ehdottaa Luoto.

Kelan rahoittamassa kolmivuotisessa tutkimushankkeessa oli mukana 157 osallistujaa. Kaikilla
osallistujilla oli lääkärin diagnosoima masennus, joka aiheutti uhkaa opiskelu- tai työkyvylle. Kaikki
osallistujat saivat tutkimusjakson aikana myös tavanomaista hoitoa masennukseensa.
Tutkimuksen osallistujista 109 jaettiin satunnaisesti tutkimusryhmään ja kontrolliryhmään.
Tutkimusryhmään valitut saivat tanssi-liiketerapiaa 20 kertaa 10 viikon aikana. Jokainen terapiakerta kesti
75 minuuttia.
Osallistujia pyydettiin arvioimaan masennusoireiluaan, yleistä psyykkistä vointiaan, työ- tai
opiskelukykyään sekä kehonkuvaansa kehonkuvakyselyllä. Arviot tehtiin ennen ryhmien alkua, ryhmien
päättymisen jälkeen ja kolmen kuukauden seuranta-ajan jälkeen.

Lisätietoa: Riitta Luoto, ylilääkäri, tutkimusyksikköriitta.luoto@kela.fi, p. 020 634 0529
Tutkijat ovat kirjoittaneet tutkimuksesta tarkemmin Kelan tutkimusblogissa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *