Artikkelit Terveys

Kysely: Syöpään sairastuneista joka kymmenes vähentää itse lääkeannosta tai lopettaa lääkkeen käytön

Lääkehoitoon sitoutumista edistävät tieto lääkkeen käytön tarkoituksesta, lääkkeen antamista hyödyistä sekä
kokemus, että terveydenhuollon ammattilaisella on kokonaiskuva hoidosta. Sivuvaikutukset, pirstaloituneet
hoitosuhteet ja kokemus, ettei kenelläkään ole kokonaiskuvaa tai -vastuuta hoidosta haittaavat lääkehoitoon
sitoutumista.
 Kyselyssä kolme neljästä koki tulleensa kuulluksi terveydenhuollossa lääkehoidosta päätettäessä ja 70
prosenttia kertoi olevansa osallisena yhteisessä päätöksenteossa terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.
 Yli 85 prosenttia sanoi ymmärtäneensä miksi lääkehoitoon on päädytty ja mitä lääkehoidolta odotetaan.
 96 prosenttia oli sitoutunut omaan lääkehoitoonsa.
 Kolmasosa ei kokenut saaneensa riittävästi tietoa lääkkeen tehosta, turvallisuudesta ja laadusta.
Vain puolet kertoi saaneensa tietoa lääkkeen mahdollisista sivuvaikutuksista apteekissa, vaikka yli 90 prosentille oli
tullut lääkkeistä sivuvaikutuksia. Yleisimpiä sivuvaikutuksia olivat väsymys, pahoinvointi, särky tai kipu,
neuropatia, suuoire ja ripuli. Valtaosa oli kertonut lääkkeiden sivuvaikutuksista ammattilaiselle, useimmiten
hoitavalle lääkärille tai syöpäsairaanhoitajalle.
Vajaalle puolelle tehtiin muutoksia lääkehoitoon keskustelun jälkeen: puolelle määrättiin toista lääkettä ja 41
prosentilla lääkeannosta pienennettiin. Joka kymmenes oli omatoimisesti vähentänyt lääkeannosta tai lopettanut
lääkkeen käytön kokonaan.
Eräs kyselyn vastaaja kuvailee sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä seuraavasti:
“Ammattilaisen pitäisi tuoda selkeämmin esille mihin lääkityksellä pyritään ja mikä on mahdollista saavuttaa.
Henkinen tuki jaksaa rankkoja lääkityksiä. Hoitoväsymykseen puuttuminen ajoissa. Ammattilaisen tulisi kysyä
elämänlaadusta, tässä suuria puutteita etenkin alkutaipaleella. Haittavaikutukset olivat vaikeita, mutta siihen ei
reagoitu ensimmäisten sytohoitojen aikana. Vasta uusiutumisen yhteydessä ymmärrettiin, miten vaikeat oireet olivat
olleet edellisten hoitojen aikana.”
Kolmasosa oli ottanut omatoimisesti esille lääkehoitoon sitoutumisen mahdollisia haasteita terveydenhuollon
ammattilaisen kanssa, mutta vain kolme prosenttia oli tehnyt ilmoituksen lääkkeen haittavaikutuksista Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle. Kolmannes oli tehnyt itse ilmoituksen sähköisellä lomakkeella ja
neljännekselle ilmoituksen teki terveydenhuollon ammattilainen. Joka toisella oli käytössä ajantasainen lääkityslista
ja kymmenesosa oli kuullut kansallisesta riskilääkeluokituksesta.
”Terveydenhuollossa ja apteekeissa on ensiarvoista kohdata sairastunut yksilönä ja huomioida lääkehoitoon liittyvät
huolenaiheet sekä keskustella yhdessä sairastuneen kanssa, miksi lääkehoitoon on ryhdytty ja mitä siltä odotetaan.
Omatoimisesti ei tule tehdä muutoksia lääkeannokseen tai lopettaa kokonaan lääkkeen käyttöä”, sanoo Suomen
Syöpäpotilaat ry:n toiminnanjohtaja Jenni Tamminen-Sirkiä.
Suomen Syöpäpotilaat ry toteutti Lääkehoitoon sitoutuminen -kyselyn loka-marraskuussa 2023 ja sai siihen 458
vastausta. Lääkehoidolla tarkoitetaan varsinaisia syöpälääkkeitä, yhdistelmähoitoa, hormonihoitoa sekä lääkkeellisiä
tukihoitoja.
Yli puolet kyselyn vastaajista oli käyttänyt lääkkeitä osana omaa syöpähoitoaan vähintään vuoden. Lähes puolet oli
seurannassa, vajaa kolmasosa kävi paraikaa syöpähoidoissa tai ylläpitohoidossa sekä vajaa neljännes sairastaa
levinnyttä tai kroonista syöpää. Eniten vastauksia kertyi rintasyöpään (52 %), gynekologiseen syöpään (9 %) ja
keuhkosyöpään (7 %) sairastuneilta. Vastaajista 90 prosenttia oli naisia ja yli puolella oli vähintään alempi
korkeakoulututkinto.

Lisätietoa:
Emma Andersson, erityisasiantuntija, e-mail: emma.andersson@syopapotilaat.fi, p. 045 104 5836

www.syopapotilaat.fi

Kuva: Pixabay

Syöpäjärjestöt

Syöpäjärjestöt on Suomen suurin potilas- ja kansanterveysjärjestö, joka edistää hyvinvointia ja terveyttä. Tuotamme
ja tarjoamme tietoa, tukea ja toivoa. Tavoitteena on ehkäistä syöpää sekä luoda sairastuneille ja heidän
läheisilleen hyvän elämän edellytyksiä syövästä huolimatta.
Syöpäjärjestöt on yhteisnimitys Suomen Syöpäyhdistykselle ja Syöpäsäätiölle, joka on merkittävin yksityinen
syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu 12 alueellista syöpäyhdistystä ja kuusi
valtakunnallista potilasjärjestöä sekä oma tutkimuslaitos Suomen Syöpärekisteri. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää
THL:n viranomaisrekisteriä, syöpärekisteriä, joka sisältää syöpätautien rekisterin sekä kansallisten
syöpäseulontojen rekisterit.

www.syöpäjärjestöt.fi
www.kaikkisyövästä.fi
www.ilmansyöpää.fi
www.syopasaatio.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *