Terveys Uutiset

Maksa- ja keuhkosyöpään liittyvä ennakkoluulo voi estää varhaisen tunnistamisen

Maksa- ja keuhkosyövän varhainen toteaminen parantaa sairauksien ennustetta. Molempiin syöpiin liittyy
voimakkaita ennakkoluuloja. Munuais- ja maksaliitto ja Suomen Syöpäpotilaat ry järjestävät yhteistyössä
Rochen kanssa luennon maksa- ja keuhkosyövästä 9.11.
Maksasyöpään sairastuu keskimäärin 394 miestä ja 179 naista vuosittain (syövän ilmaantuvuus vuosina 2017–2021).
Maksasyöpään voi sairastua kaiken ikäisenä, mutta riski sairastua maksasyöpään oli suurimmillaan 80–84-vuotiailla
miehillä, Viimeisen kymmenen vuoden aikana (2012–2021) keskimääräinen sairastumisriski ei muuttunut miehillä
tilastollisesti merkittävästi. Naisilla sairastumisriski pieneni 1,7 prosenttia vuodessa.
Keuhko- ja henkitorven syöpään sairastui keskimäärin 1786 miestä ja 1124 naista vuosittain (syövän ilmaantuvuus
vuosina 2017–2021). Riski sairastua oli suurimmillaan 75–79-vuotiailla miehillä. Viimeisen kymmenen vuoden
aikana (2012–2021) keskimääräinen sairastumisriski pieneni miehillä 2,1 % vuodessa ja suureni naisilla 1,5 %
vuodessa. (Syöpärekisteri 2023)

Oikeaa tietoisuutta lisää maksa- ja keuhkosyövästä

Maksa- ja keuhkosyöpään liittyy pelkoa, häpeää ja niillä on merkittävä vaikutus sairastuneen omakuvaan.
Sairastunut tai läheinen voi ajatella, että sairaus on itseaiheutettu, mikä voi viivästyttää hoitoon hakeutumista.
– Potilasjärjestöillä on tärkeä rooli stigman eli ennakkoluulojen vähentämisessä. Kenenkään syöpää sairastavan ei
pitäisi kokea, että sairaus on jotenkin hänen omaa syytään tai että siitä ei voisi kertoa toisille, kokematta häpeää,
sanoo Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sari Högström.
Tietoisuutta maksa- ja keuhkosyövästä tulisi lisätä, jotta sairaudet tunnistettaisiin ajoissa. Sairauksien varhainen
tunnistaminen on tärkeää, jotta sairastunut saisi oikea-aikaista hyvää hoitoa ja pystyisi sitoutumaan sairauden
omahoitoon. Maksa- ja keuhkosyövän varhainen toteaminen vaikuttaa positiivisesti sairauden ennusteeseen, mutta
palliatiivinen hoito on muistettava levinneen syövän hoidon osana koko hoitosuhteen ajan.
Maksasyöpä kehittyy yleensä kirroottiseen maksaan. Suomessa kuitenkin vain kolmasosa tietää sairastavansa
kirroosia maksasyövän toteamishetkellä. Maksasyövän toteaminen voi olla hankalaa varhaisten oireiden
puuttumisen vuoksi.
– Keuhkosyövän diagnostiikka on tarkentunut. Molekyylipatologian avulla löydetään enemmän mutaatioita, joihin
osaan on kohdennettu hoito. Keuhkosyövän hoito on kehittynyt viime vuosina. Käyttöön on tullut uusia lääkkeitä ja
niillä on myös uusia sivuvaikutuksia. Solunsalpaajahoito on edelleen tärkeä osa hoitoa. Keuhkosyöpään
sairastuneiden keski-ikä tulee nousemaan ja iäkkäitä sairastuneita on yhä enemmän, kertoo keuhkosairauksien
erikoislääkäri Eeva-Maija Nieminen.

Lisätietoja:
Sari Högström, Toiminnanjohtaja, Munuais- ja maksaliitto, p. 050 536 7258, sari.hogstrom@muma.fi
Miia Merikallio, Syöpäsairaanhoitaja, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK), Suomen Syöpäpotilaat ry, p. 044
7140 330, miia.merikallio@syopapotilaat.fi

Yleisöluento Eroon maksa- ja keuhkosyövät stigmasta 9.11.

Munuais- ja maksaliitto ja Suomen Syöpäpotilaat ry järjestävät yhteistyössä Rochen kanssa yleisöluennon Eroon
maksa- ja keuhkosyövän stigmasta.

Aika: torstai 9.11. klo 17.30–19.40
Paikka: Scandic Helsinki Hub, Annankatu 18, Helsinki tai etäyhteys

Ohjelma:
17.30 Tervetuloa yhteiseen tapahtumaan, toiminnanjohtaja Sari Högström, Munuais- ja maksaliitto
17.35 Stigman leimaama keuhkosyöpä – mistä ratkaisu keuhkosyövän maineen kohottamiseen, keuhkosairauksien
erikoislääkäri Eeva-Maija Nieminen
18.05 Keuhkosyöpään sairastuneen kokemuspuheenvuoro, Kirsi Vikman

18.25 Tauko / etäyleisölle Suomen Syöpäpotilaat ry:n video Suoraa puhetta syövästä
18.35 Maksasolusyövän varhainen hoito on tärkeää, dosentti, ylilääkäri Arno Nordin, elinsiirto- ja maksakirurgia,
HYKS
19:05 Minä, läheiseni ja syöpä, kliinisen terveyspsykologian erikoispsykologi, seksuaalineuvoja Miranda Koskinen
19:35 Loppusanat, toiminnanjohtaja Jenni Tamminen-Sirkiä, Suomen Syöpäpotilaat ry

Munuais- ja maksaliitto
Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden sekä heidän läheistensä hyvinvointia ja ajaa
heidän oikeuksiaan. Liitto antaa tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä, edistää
elinluovutuksia sekä toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana. www.muma.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *