Mieli Terveys Uutiset Vapaaehtoistyö

Vanhukset pääsevät liian harvoin ulkoilemaan – Vie vanhus ulos -kampanja 18.9.-1.10.2023

Useampi kuin joka viides kotihoidon ja hoivakodin asukkaista kokee, ettei pääsee riittävästi ulkoilemaan.
Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanja 18.9.-1.10. kutsuu läheisiä, vapaaehtoisia ja sote-ammattilaisia
ulkoilemaan yhdessä tukea tarvitsevien iäkkäiden kanssa.
Yksinäisyys ja virikkeetön arki koettiin suurimmiksi puutteiksi vanhuspalveluissa THL:n Kerro
palvelustasi -seurantakyselyssä vuonna 2022. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on myös kiinnittänyt
puutteellisiin ulkoilumahdollisuuksiin huomiota hoivakodeissa. Hän painottaa, että riittävä ulkoilu kuuluu
perustarpeista huolehtimiseen ja ihmisarvon kunnioittamiseen. Jo pieni hetki luonnossa kohentaa
mielialaa, alentaa verenpainetta ja parantaa unenlaatua.
”Moni ikääntynyt ei liikkumiskyvyn ongelmien, kaatumisen pelon tai yksinäisyyden vuoksi pääse tai
uskalla lähteä yksin ulos. Sen vuoksi kannustamme lähtemään yhdessä ulkoilemaan, kuten myös
tasavallan presidentti Sauli Niinistö liikkumishaasteessaan kannusti”, toteaa Vie vanhus ulos –
kampanjapäällikkö Eveliina Palvimo Ikäinstituutista.
Ulkoilemaan lähdettäessä on hyvä ottaa huomioon ikääntyneen päivän vireystila ja valita sopiva reitti
voinnin ja mieltymysten mukaan. Apuvälineiden käyttöä kannattaa opetella etukäteen ja välttää jyrkkiä
mäkiä tai vilkkaita pyöräteitä.
Ikäystävällinen ympäristö rohkaisee ulos
Asuinalueiden kehittämisessä ja uudisrakentamisessa tulee paremmin varmistaa toimintakyvyltään
heikentyneiden iäkkäiden ulkoilu- ja asiointimahdollisuudet. Yksi konkreettinen keino on toteuttaa
ikääntyneiden asukkaiden ja kaupungin työntekijöiden kanssa turvallisuuskävely, jossa arvioidaan
vaaranpaikkoja ja pohditaan lähiympäristön kehittämiskohteita.
”Ikäystävällisen ympäristön tunnusmerkkejä ovat, että asunnosta pääsee apuvälineen kanssa ulos,
ruokakauppaan voi kävellä ja päivittäisen asiointireitin varrelta löytyy levähdyspenkkejä, listaa vanhempi
tutkija Erja Rappe Ikäinstituutista.

Lisätietoa:
Vie vanhus ulos -kampanja: asiantuntija Eveliina Palvimo, p. 040 639 0724
Ikä- ja muistiystävällisestä asuinympäristöä: vanhempi tutkija Erja Rappe, p. 040 533 7099
etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi
www.vievanhusulos.fi
Turvallisuuskävelyn tarkastuslista
Turvallisen ulkoilun ABC
Avustukset ja vapaaehtoistyö Sosiaaliset kysymykset Terveys

Ikäinstituutti
Ikäinstituutti rakentaa innostavia ratkaisuja hyvään vanhenemiseen, jotta iäkkäillä ihmisillä olisi
mahdollisuus liikkua oman hyvinvointinsa kannalta riittävästi, kokea osallisuutta ja tulla kuulluksi,
vahvistaa mielen hyvinvointia helposti saatavilla olevien keinojen avulla ja asua ikäystävällisessä ja
turvallisessa ympäristössä. www.ikainstituutti.fi.

Kuva: Pixabay

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *