Huomio

Hoitotakuu kiristyy koko Suomessa 1. syyskuuta

Syyskuun alussa astuvat voimaan hoitotakuun kiristykset perusterveydenhuollon kiireettömässä hoidossa sekä suun terveydenhuollossa. Asiakkaan tulee päästä hoitoon perusterveydenhuoltoon 14 vuorokaudessa, jos hoidon tarpeen arviossa niin todetaan. Suun terveydenhuollossa hoitoon on päästävä neljässä kuukaudessa.

Lakiuudistuksella halutaan nopeuttaa suomalaisten hoitoon pääsyä. Eduskunta hyväksyi marraskuussa 2022 lakimuutoksen, joka astuu voimaan 1. syyskuuta 2023. Erikoissairaanhoidon kiireettömän hoidon enimmäisaikoihin ei ole tehty muutoksia.

Asiakkaalle tehtävä arvio hoidon tarpeesta saman päivän aikana

1. syyskuuta alkaen hoidon tarve on arvioitava samana arkipäivänä, kun asiakas ottaa yhteyttä. Näin toimitaan riippumatta siitä, tuleeko asiakas terveyskeskukseen vai onko hän yhteydessä puhelimitse tai vaikka chatin kautta. Tarvittaessa asiakkaaseen ollaan yhteydessä vielä virka-ajan jälkeen.

Hoidon antamisen tavasta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Asiointi voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä.

Kiireettömään hoitoon päästävä kahdessa viikossa

Asiakkaan tulee päästä perusterveydenhuollon avosairaanhoitoon 14 vuorokaudessa. Jos tarjottu palvelu tai aika ei sovi asiakkaalle, voidaan ajasta poiketa. Tiukennettu hoitotakuu koskee sairastumista, vammaa, pitkäaikaissairauden vaikeutumista tai uusia oireita tai toimintakyvyn alenemaa. Hoitotakuu koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia.

Asiakas voidaan myös tarvittaessa ohjata muualle kuin hänen omalle terveysasemalleen. Ensisijaisesti hoitoa pyritään tarjoamaan omalla asemalla hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus jäädä odottamaan hoitoa omalle terveysasemalle tai tietylle ammattihenkilölle. Tällöin hyvinvointialueella ei ole velvoitetta järjestää hoitoaikaa hoitotakuuajassa.

Jos hyvinvointialue ei pysty järjestämään asiakkaalle vastaanottoaikaa säädetyssä enimmäisajassa, on sen järjestettävä asiakkaalle mahdollisuus päästä hoitoon muualla, esimerkiksi toisella hyvinvointialueella tai ostopalvelujen kautta. Tästä ei saa aiheutua asiakkaalle ylimääräisiä kuluja.

Kiireettömään suun terveydenhuoltoon neljässä kuukaudessa

Suun terveydenhuollossa kiristyneen hoitotakuun mukaan asiakkaan on päästävä kiireettömään hammashoitoon neljän kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. Aiemmin määräaika oli kuusi kuukautta. Myös hammashoidossa hoidon tarve on arvioitava samana arkipäivänä, jolloin asiakas ottaa yhteyttä.

14 vuorokautta ei koske kaikkia terveyspalveluja

Hoitotakuun kiristyminen ja hoitoon pääsy 14 vuorokaudessa ei koske kaikkia terveydenhuollon palveluja. Esimerkiksi pitkäaikaissairaiden hoitosuunnitelmien mukaiset hoitotapahtumat eivät kuulu hoitotakuuseen. Kiristynyt hoitotakuu ei koske myöskään seulontoja, terveystarkastuksia, rokotuksia eikä seurantakäyntejä. Erikoissairaanhoidon hoitotakuuseen ei tule muutoksia.

Suun terveydenhuollossa hoitotakuuaika ei koske asiakkaita, joilla on jo olemassa oleva hoitosuunnitelma. Takuuaika ei myöskään koske lasten ja nuorten neuvola- ja kouluterveydenhuollon palveluihin kuuluvaa hammashoitoa, jolla on omat määräajat.

Kuva: Ilpo Lommi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *