Liikunta Terveys Uutiset

Terapeuttinen harjoittelu vähensi päänsärkyä – nousujohteinen harjoitusohjelma kaikkien saatavilla

UKK-instituutin ja Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkimuksessa päänsäryn konservatiivisena hoitona käytetyt niskan ja hartianseudun harjoitusohjelmat on julkaistu UKK-instituutin verkkosivuilla. Harjoitusohjelmia voi käyttää verkkosivuilta ja katsoa videoina maksutta.

Satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa havaittiin, että niskan ja hartianseudun lihasten terapeuttista harjoitusohjelmaa tehneillä naisilla päänsärkypäivien lukumäärä lähes puolittui ja myös niskan toimintakyky parani. Harjoitusohjelma osoittautui turvalliseksi ja helpoksi toteuttaa ja sitä voi suositella lääkkeettömäksi vaihtoehdoksi kaularankaperäisen päänsäryn, jännityspäänsäryn sekä migreenin hoidossa. Puolen vuoden mittaiseen tutkimukseen osallistui 116 keski-iältään 44-vuotiasta naista, joista noin puolella oli voimakasta kaularankaperäistä ja/tai jännityspäänsärkyä ja noin puolella osallistujista lisäksi migreeni.

Nousujohteinen harjoitusohjelma omatoimiseen harjoitteluun

Kuudesta eri harjoitusohjelmasta koottu kokonaisuus on tarkoitettu pääasiassa omatoimiseen harjoitteluun henkilöille, joilla on kaularankaperäisiä päänsärkyjä, jännityspäänsärkyä sekä niihin liittyviä migreenejä. Tarvittaessa harjoitusten tekemiseen voi hakea ohjausta myös fysioterapeuteilta.

– Nousujohteisista harjoitusohjelmista kolme ensimmäistä on kevyehköjä, kaularangan ja pään asennon ja liikkeiden hallintaan harjaannuttavia. Kolmessa jälkimmäisessä harjoitusohjelmassa käytettävien harjoitusliikkeiden tarkoitus on vahvistaa kaularangan ja hartiaseudun lihaksia, kertoo terveystieteiden tohtori Marjo Rinne.

– Rasittavuutta lisätään ohjeiden mukaan ja osassa harjoitusliikkeitä vastuksena käytetään vastuskumia. Lisäksi ohjelmissa on venytysohjeet hartiaseudun lihasryhmille, täydentää lehtori Sanna Garam Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Tavoitteena on harjoitella säännöllisesti 4–6 kertaa viikossa vähintään kahdesta kolmeen kuukautta.

Alkuperäinen artikkeli:

Rinne M, Garam S, Kukkonen-Harjula K ym. Neck–Shoulder Region Training for Chronic Headache in Women: A Randomized Controlled Trial. Clin Rehabil. 2023. doi: 10.1177/02692155231170687

Harjoitusohjelma UKK-instituutin verkkosivuilla: ukkinstituutti.fi/paaskyohjelma

Lisätietoja:

Marjo Rinne, terveystieteiden tohtori, fysioterapeutti , p. 040 5715797, marjo.rinne@outlook.com
Sanna Garam, terveystieteiden maisteri, lehtori, p. 040 6418226 , sanna.garam@metropolia.fi

UKK-instituutti, Tampere
p. 03 282 9111
https://ukkinstituutti.fi

UKK-Instituutti – Tutkitusti terveellistä ja turvallista liikkumista

UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva yksityinen tutkimus- ja asiantuntijakeskus, joka sijaitsee Tampereella. UKK-instituutin tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä lisäämällä terveysliikuntaa ja vähentämällä liikkumattomuutta, liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia. Mittaamme säännöllisin väliajoin eri väestöryhmien fyysistä aktiivisuutta ja kuntoa. Kehitämme kustannusvaikuttavia toimintamalleja terveellisen liikkumisen edistämiseen. Ennaltaehkäisemme ja vähennämme kaatumisia sekä liikunta- ja urheiluvammoja tutkitusti tehokkailla menetelmillä. Tuotamme tietoa liikkumisen yhteiskunnallisesta merkityksestä päätöksenteon tueksi.

Harjoitusohjelman videot YouTubessa
Harjoitusohjelma UKK-instituutin verkkosivuilla
Lisätietoa julkaistusta artikkelista

Kuva: UKK-Instituutti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *