Julkishallinto Kumppanit

Pohjois-Savon HYTE -viesti 3/2023

Pohjois-Savon HYTE –viesti kokoaa tietoa, vinkkejä ja tapahtumia alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnasta. HYTE-viesti lähetetään kerran kuukaudessa joka kuukauden ensimmäinen torstai. HYTE-viestiä saa välittää eteenpäin. Pohjois-Savon HYTE löytyy myös Facebookista Pohjois-Savon HYTE, Pohjois-Savon ehkäisevä mielenterveys ja päihdetyö ja Twitteristä PSHYTE sekä Instagramista Pohjois-SavonHYTE

Pohjois-Savon hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

HYTE-tiimin ajankohtaista

Pohjois-Savossa valmistaudutaan HYTE-neuvottelukunnassa tapahtuvaan vuosittaisiin lakisääteisiin HYTE-neuvotteluihin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelut eli hyte-neuvottelut ovat hyvinvointialueen, kuntien ja muiden hyte-toimijoiden välisiä neuvotteluja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä alueella. Lue lisää.

Pohjois-Savon HYTE- ja osallisuus palvelualueen tiimissä, RRP:n Arjen ilo ja tuki hankkeessa, on aloittanut tällä viikolla neljä yhteisöluotsia eli Anne Niskanen, Tiina Pylkkönen, Heidi Hartikainen ja Katja Nenonen. Yhteisöluotsit sijoittuvat Iisalmeen, Varkauteen, Kuopioon ja läntiselle alueelle. Yhteisöluotsit kehittävät RRP Arjen ilo ja tuki -tiimin kanssa Pohjois-Savossa hyvinvoinnin ja terveyden palvelukonseptia. Palvelukonsepti sisältää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjauksen ja neuvonnan mallin (yhteisöluotsin työmallin, ohjauksen mallin sekä avustavat digitaaliset ratkaisut. Palvelukonsepti tukee pohjoissavolaisten asukkaiden omatoimista arjen toiminnan löytämistä ja auttaa sote-palvelujen asiakkaana olevia löytämään mielekkäitä sisältöjä arkeen. Erityiskohderyhmänä ovat koronapandemian jälkeen haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät.

Pohjois-Savon alueen hyvinvointisuunnitelmassa linjattujen HYTE-menetelmien jalkautumisen tilannekysely toteutettiin Pohjois-Savon kunnissa loppuvuodesta 2022 ja osa kunnista täydensi vastauksia vielä alkuvuonna 2023. Kyselyn tulokset löytyvät nyt HYTE-sivuilta – > Alueellisen hyvinvointikertomuksen menetelmät kysely. Suora linkki menetelmäkyselyn 2022 tuloksiin.

Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä on työstänyt seksuaaliterveyden edistäminen – lapset ja nuoret yhteistyökuvion. Kuvioon on kuvattu eri seksuaaliterveyden edistämisen toimijat ja kunkin tehtävät seksuaaliterveyden edistämistyössä. Tutustu

KYS YTA-alueen AKE verkosto eli alueellisen kaatumisten ehkäisyn verkoston toimesta on kuvattu eri toimijoiden välinen yhteistyö kaatumisten ehkäisemisessä Yhteistyö kaatumisten ehkäisyn yhdyspinnoilla.

AKE kaatumisten ehkäisyn verkostossa toteutettiin kysely ammattilaisille. Kyselyn tulokset toivat esille huolestuttavia tietoja ammattilaisten tiedon puutteista. Ammattilaisten kaatumisiin ja niiden ehkäisyyn käytettävät toimintamallit eivät ole yhtenevät ja ajantasaiset. Ammattilaisille tarvitaan koulutusta tukemaan väestön oman vastuun toteutumista. Lue lisää tuloksista.

Kaatumisten ehkäisy löytyy nyt myös facebookista AKE verkosto nimellä

Seksuaaliterveyden edistämisen tietoiskut. Ei tarvitse ilmoittautua. Linkit tilaisuuksiin ja myöhemmin tallenteet (2vk ajan nähtävissä) Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen sivulla. Järjestäjänä Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä. Ajankohdat ja aiheet:

  • 19.4.2023 kello 12-12.30. Aihe: Endometrioosin vaikutukset terveyteen. Liity tietoiskuun tästä. Korento ry on Suomessa valtakunnallisesti toimiva potilasjärjestö, joka edustaa endometrioosin, adenomyoosin, PCOS:n ja vulvodynian kanssa eläviä. Tämän päivän luennon aiheessa keskitymme endometrioosiin eli kohdun limakalvon sirottumatautiin ja sen terveysvaikutuksiin.” Asiantuntija Piia Suoranta, Korento ry järjestökoordinaattori.

Kaatumisvaaran vähentäminen luentosarjat jatkuvat. Tilaisuudet ovat avoimia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Luentosarjan järjestää Alueellinen kaatumisen ehkäisyn verkosto (AKE), Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin HYTE-tiimi. Luento tallennetaan. Tallenne löytyy myöhemmin AKE materiaalipankista. Aiheet:

  • 24.4.2023 klo 12-12.30 Ohjaamalla potilasta/ asiakasta motivoit kaatumisten ehkäisyyn. Asiantuntijana Tarja Tervo-Heikkinen, kliinisen hoitotyön asiantuntija. Liity mukaan teams yhteyksin. Ei tarvitse ilmoittautua. Tilaisuus on osa kaatumisvaaran vähentäminen luentosarjaa.

Yhdessä yksinäisyyttä vastaan -webinaari 12.4.2023 klo 14–15.30. Kriisikeskus ja HYTE- tiimi. Mistä yksinäisyydessä on kyse? Miten tunnistaa ja kohdata yksinäisyyttä kokeva ihminen? Luennon lisäksi kuulet yksinäisyystyöstä Pohjois-Savossa ja mahdollisuudesta saada koulutusta yksinäisyystyöhön. Tule kuulemaan ja tuomaan omia ajatuksiasi yhteiseen tapaamiseen, joka on suunnattu aikuisia työssään kohtaaville ammattilaisille. Toivomme myös teiltä ideoita ja esimerkkejä, miten yksinäisyyttä voidaan vähentää Pohjois-Savossa? Haastamme kuntia, hyvinvointialuetta, järjestöjä ja seurakuntia ottamaan yksinäisyysteemaa suunnitelmallisesti mukaan omaan viestintään. Esimerkkinä kuulet Lähde-toimintaan liittyvästä yksinäisyyskampanjasta. Osallistumaan pääset tästä linkistä

Lapset puheeksi -tilaisuus 18.4.2023 klo 9-11.00. Järjestäjänä POSOTE20 ja HYTE-tiimi. Tervetuloa kuulemaan pärjäävyyslähtöisestä Lapset puheeksi -työstä ja sen mahdollisuuksista tukea lasten, nuorten ja perheiden arkea. Kevään 2023 Lapset puheeksi -koulutus päättyy ja uudet menetelmäkouluttajat kertovat tilaisuudessa näkemyksiä menetelmän maailmasta. Lisäksi kuullaan Lapset puheeksi -toimintamallista ja siitä, miten palveluiden yhteensovittaminen tukee systeemistä työskentelyä ja perhekeskustyötä. Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille, eri toimialojen työntekijöille lapsiperhe -palveluiden kehittäjille, esihenkilöille ym. Tilaisuus toimii kevään 2023 menetelmäosaajien buusteri tilaisuutena. Lisätietoja.

Pohjois-Savon väkivaltatyön koulutus – Asennoidu ja kohtaa väkivallan tekijä 22.5.2023 klo 9-14 KYS auditorio tai osallistu verkkoyhteyksin. Järjestäjänä: Pohjois-Savon väkivaltatyön verkosto. Kohderyhmä Pohjois-Savon hyvinvointialueen, kunnan ja järjestöjen sekä yhteistyökumppaneiden työntekijät moniammatillisesti sekä muut asiasta kiinnostuneet. Sisältö: väkivallan tekijään asennoituminen, kohtaaminen ja auttamisen keinoja. Väkivallan muodot, tilanteet ja väkivallan arkipäiväisyys ja väkivallan polulta poispääsyn haasteita. Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki

Pohjois-Savossa toimii kiusaamisen ehkäisyn työryhmä, johon on koottuna yhteen alueen eri toimijoita. Toivomme, että teillä olisi aikaa pysähtyä tärkeän asian, kiusaamisen ehkäisyn äärelle; katsoa huoltajana/kasvattajana kiusaamisen ehkäisyn video: ”Yksi hetki – Aikuinen ole läsnä” Jokaista aikuista me haluamme muistuttaa siitä, että ole läsnä, puhu, kysy ja puutu. Älä oleta, että joku muu puuttuu, vaan puutu SINÄ kiusaamiseen.

Mieliteko -ohjelman terveisiä:

Liikettä ja mielitekoja kuntakentälle

Mieliteko-ohjelma tarjoaa jokaiselle Pohjois-Savon kunnalle kevään 2023 aikana lanseeraamia palveluja, jotka edistävät mielen hyvinvointia. Toivomme, että kuntien toimijat aktiivisesti tilaavat palvelujamme. Yhdessä suunnittelemme juuri teidän kuntanne tarpeisiin toimintaa. Lue lisää.

Oppaita ja verkkokursseja

Ikiliikkuja-oppimisverkostot (ent Voimaa Vanhuuteen) kokoavat yhteen soten, liikuntatoimen ja järjestöjen edudstajat. Verkotoissa lisätään tiedonvaihtoa eri toimijoiden välillä ja ideoidaan 65+ ikäihmisten liikkumisen edistämistä ja hyvien mallien soveltamista omaan kuntaan. Kevään 2023 teemana on kaatumisten ehkäisy. Pohjois-Savon tapaaminen on Siilinjärvellä 26.5.2023 klo 9-14.  Liity opimisverkostoon.

THL:n sivu mielenterveysvaikutusten arvioinnista. Sivulla esitellään erilaisten päätösten mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointia (MIVA). Arvioinnissa pyritään ennakoimaan toimenpiteiden tai päätösten myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia ihmisten mielenterveysteen ja mielen hyvinvointiin. Tutustu.

UKK-instituutin kustannuslaskuri auttaa arvioimaan liikkumisen edistämistoimien kustannussäästöjä. Katso kustannukset laskurilla.

Katsausartikkelit: Liikuntaharjoittelu vähentää masennus- ja ahdistusoireita. Liikuntaharjoittelu vähensi masennusoireita harjoittelumuodosta riippumatta. Liikuntaharjoittelu oli vaikuttavaa harjoitusohjelman kestosta riippumatta, mutta harjoittelun vaikutus oli suurin lyhyissä, alle 12 viikkoa kestäneissä ohjelmissa ja lieveni ohjelman pituuden kasvaessa. Lue lisää.

Barnahus: Miten kohdataan lapsi Barnahus-standardien mukaisesti väkivaltaepäilyä selvitettäessä. Video.

Koulutettuja kokemusasiantuntijoita, joilla on omakohtainen toipumiskokemus mielenterveys- tai päihdeongelmasta löytyy Pohjois-Savon kokemusasiantuntijarekisteristä

Verkkokurssit

Varmuutta elintapaohjauksen asiakaskohtaamisiin- verkkokoulutus 13.4.-18.5.2023 Onnistuneen asiakaskohtaamisen yhtenä perustana on ammattilaisen ohjausosaaminen, asiakkaan kohtaamiseen liittyvät taidot. Tämä koulutus tarjoaa sinulle näkökulmia vuorovaikutustyösi tueksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu tästä linkistä

Kaatumisten ehkäisyn kahdeksanosaisen verkokkoulutuksen videot oman osaamisen täydentämiseen. Tutustu.

Tiedolla johtaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä -verkkokurssi on johtajille, esittelijöille, valmistelijoille ja luottamushenkilöille suunnattu palvelu. Kirjaudu ja tule mukaan.

Ennakkoarviointi ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista kuntatoimijoille – verkkokurssi Rekisteröidy ja tule mukaan

ASUKKAILLE

Mielenterveyden ensiapu 1 – Mielenterveys elämäntaitona. 15.-14.4.2023. Ahmon koulu, viipale 4. Mielenterveys elämäntaitona on voimavaralähtöinen kansalaistaitokoulutus, joka tarjoaa tutkittua tietoa mielenterveydestä sekä keinoja oman ja toisten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Mielenterveyttä lähestytään voimavarana, mielen hyvänä vointina ja ihmisen kykynä selviytyä arjessa. Koulutuksen järjestää Siilinjärven kansalaisoisto. Hinta 64e. Lisätiedot.

Lasinen Lapsuus -vertaistukiryhmä alkaa 18.4.2023 klo 17.30–19.30 Kuopiossa. Erityisesti isä -toiminta, Kuopion ensikotiyhdistyksen perhepäihdetyö yhteistyössä A-klinikkasäätö. Isä tai äiti, juotiinko lapsuudenkodissasi liikaa? Tule jakamaan ajatuksia ja pohtimaan omaa vanhemmuutta toisten samakaltaista kokeneiden kanssa. Lisätiedot

Seksuaaliterveyden edistämisen tietoisku- Endometrioosin vaikutukset terveyteen 19.4.2023 klo 12.00-12.30. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua:  Liity kokoukseen tästä linkistä. Korento ry on Suomessa valtakunnallisesti toimiva potilasjärjestö, joka edustaa endometrioosin, adenomyoosin, PCOS:n ja vulvodynian kanssa eläviä. Luennon aiheessa keskitymme endometrioosiin eli kohdun limakalvon sirottumatautiin ja sen terveysvaikutuksiin. Asiantuntija Piia Suoranta, Korento ry järjestökoordinaattori. Tilaisuus on osa Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen tietoiskujen sarjaa. Järjestäjänä: Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä. Tilaisuus tallennetaan ja löytyy 2vk ajan myöhemmin sivulta: Itsestä huolehtimisen ja terveellisten elintapojen edistäminen – HYTE – Pohjois-Savo (psshp.fi)

Haluatko eroon nikotiinista? Seuraava tapaaminen 25.4.Savon Sydänpiiri.Tule mukaan verkkotukitapaamisiin!28päivää ilman. Tapaamiset ovat maksuttomia.Lisätiedot

Omaisen ABC -kurssi 9.5.2023 klo 18-20. FinFami. Omaisille, joille läheisen mielenterveyden ongelmat tai sairaus ovat uusi asia. Kurssille voi osallistua myös jo pidempään sairastaneiden omaiset. (Muut kerrata 16.5. ja 30.5.) Lisätiedot ja ilmoittautuminen 27.4.2023 mennessä omaistyöntekijä Ritva 040 671 1449 tai ritva.parviainen@omary.fi

Sydänmerkki ruokapalvelun ja asiakkaan tukena 9.5.2023 klo 18.30 Kuopion kansalaisopisto tai osallistu zoom yhteyksin. Järjestäjänä Savon Sydänpiiri ry. Kohderyhmä: ammattilaiset ja asukkaat. Sydänmerkki on monelle tuttu logo elintarvike-pakettien kyljessä, mutta mistä se oikeasti kertoo. Sydänmerkki on EU:ssa rekisteröity ravitsemusväite ja se on ainoa symboli Suomessa, joka kertoo tuotteen ravitsemuksellisesta laadusta. Valitsemalla Sydänmerkki-tuotteita teet pieniä, terveyden kannalta edullisia muutoksia ruokavalioon. Luennoitsijana Mari Härkönen, ravitsemusterapeutti, Savon Sydänpiiri. Liity luennolle tästä linkistä.

Ensihuolikoulutus 19.4.2923. klo 17. Ehyt ry. Kun huoli läheisestä herää… osaatko sinä toimia? Ensihuoli-koulutus tarjoaa valmiuksia päihteidenkäytöstä ja pelaamisesta sekä niistä syntyneen huolen puheeksi ottamiseen. Lisätiedot

Pohjois-Savon HYTE kokoaa kahden viikon välein Tiesitkö että… vinkkejä kuntalaisille. Tällä kertaa vinkkinä: ”Pienikin määrä liikkumista on heti hyödyllistä”. Lue lisää

OTA rohkeasti yhteyttä HYTE-tiimiin!

  • Nettisivut
  • Seuraa meitä Facebookissa: Pohjois-Savon HYTE ja Pohjois-Savon ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö
  • Seuraa meitä Twitterissä: PSHYTE
  • PSHYTE tiimi bloggaa. Uusimmassa blogissa tarkastellaan ”Pohjois-Savon päihdetilannekyselyn tuloksia – asukkaat kertovat mihin ja miten alueen päihdetilanteeseen tulisi vaikuttaa”

Julkaisemme HYTE-viestin joka kuukauden ensimmäinen torstai. Voit jakaa viestiä tai sen osia vapaasti eteenpäin asiasta mahdollisesti kiinnostuneille. Mikäli haluat tilata HYTE-viestin, ota yhteyttä:sade.rytkonen@pshyvinvointialue.fi

Yhteystiedot:
Säde Rytkönen, 044 717 6370, sade.rytkonen@pshyvinvointialue.fi

Helena Törmi, 044 717 6878, helena.tormi@pshyvinvointialue.fi

Marika Lätti, 040 809 2873, marika.latti@pshyvinvointialue.fi

Anne Aholainen, 044 714 2646, anne.aholainen1@pshyvinvointialue.fi

Sirpa Kononen, 044 717 6665, sirpa.kononen@pshyvinvointialue.fi

Lilli Martikainen, 044 717 4171, lilli.martikainen@pshyvinvointialue.fi

Kuva: Kuopion yliopistollinen sairaala

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *