Artikkelit Yhteiskunta

Hyvinvointialueiden aloitus muutti asiakas- ja potilastietojen käyttöä – Omakanta palvelee entiseen tapaan

Kun asiakas- ja potilastiedot liikkuvat hyvinvointialueella sujuvasti, siitä hyötyvät sekä sote-alan ammattilaiset että kansalaiset. Ammattilaiset voivat jatkossakin katsoa ja hyödyntää tietoja hoidon ja palvelun yhteydessä.

Vuodenvaihteessa hyvinvointialueet ottivat vastuun julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Tämä vaikuttaa myös siihen, miten potilas- ja asiakastiedot liikkuvat Kanta-palvelujen kautta.

Rekisterit potilas- ja asiakastiedoista

Jokaiselle hyvinvointialueelle on muodostettu rekisteri erikseen potilas- ja asiakastiedoista. Rekistereihin on koottu niiden julkisten sote-toimijoiden potilas- ja asiakastiedot, jotka ovat aiemmin toimineet alueella.

Asiakkaan potilas- ja reseptitietoja voidaan hyödyntää koko hyvinvointialueen sisällä julkisessa terveydenhuollossa hoidon yhteydessä. Vastaavasti sosiaalihuollon asiakastietoja voidaan tarvittaessa hyödyntää koko hyvinvointialueen sosiaalipalveluissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että terveydenhuollon ammattilainen voi hyödyntää hyvinvointialueensa eri yksiköissä tuotettuja potilastietoja esimerkiksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

On tärkeää, että tiedot liikkuvat sujuvasti koko hyvinvointialueella. Kun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisella on kattavat tiedot asiakkaasta, ammattilainen voi tarjota laadukasta hoitoa ja palvelua.

Tietojen käytön periaate on sama kuin ennenkin. Sote-ammattilaiset voivat hyödyntää asiakas- ja potilastietoja jos se on tarpeellista asiakkaan hoidossa ja palvelussa. Tietojen käyttö edellyttää asiakas- tai hoitosuhdetta ja että tietojen käyttöön on oikeus työtehtävien perusteella.

Uusi Kanta-informointi kaikille kansalaisille

Hyvinvointialueisiin liittyvien muutosten vuoksi kaikki kansalaiset saavat ilmoituksen, mitä Kanta-palvelut ovat, miten tietoja käytetään sote-palveluissa ja miten voi itse vaikuttaa tietojensa käyttöön. Tätä ilmoitusta kutsutaan Kanta-informoinniksi.

Kanta-informoinnin voi lukea ja kuitata vastaanotetuksi kätevästi Omakannassa, mistä on ollut mahdollista saada informointi marraskuusta 2022.

– Jos ei ole vielä aiemmin kuitannut uutta Kanta-informointia, se avautuu ilmoituksena Omakannassa heti kirjautumisen jälkeen, palvelutoiminnan päällikkö Outi Lehtokari Kelan Kanta-palveluista ohjeistaa.

Samat tiedot voi saada myös suullisesti terveydenhuollon vastaanotolla, mutta kaikissa terveydenhuollon organisaatioissa asiakkaan informointia ei ole vielä mahdollista tallentaa tietojärjestelmiin.

Omakanta palvelee kaikkien hyvinvointialueiden asukkaita

Hyvinvointialueiden aloitus ei vaikuta Omakannan toimintaan. Omakannassa kansalainen voi edelleen hoitaa kätevästi omia terveysasioitaan.

– Omakannassa näkee omat terveys- ja reseptitietonsa myös, kun on ollut hoidossa toisella hyvinvointialueella tai yksityisessä terveydenhuollossa, Lehtokari sanoo.

Omien tietojensa käyttöön voi vaikuttaa luovutusluvalla ja -kielloilla

Luovutusluvalla ja -kielloilla voi määritellä, mitä asiakas- ja potilastietoja esimerkiksi julkiset ja yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelujen antajat saavat toisiltaan.

– Kun kansalainen antaa luovutusluvan, tiedot liikkuvat myös hyvinvointialueiden välillä sekä yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Luovutusluvalla voi varmistaa, että tiedot ovat hoitavan ammattilaisen saatavilla, Lehtokari toteaa.

Luovutuskielloilla kansalainen voi rajata esimerkiksi, mitä käynti- tai reseptitietoja voi terveydenhuollossa luovuttaa toisille hyvinvointialueille sekä hyvinvointialueen ja yksityisten palvelunantajien välillä.

Jos kansalainen kieltää omien tietojensa luovuttamisen, se ei kuitenkaan estä tietojen käyttöä yhden rekisterin sisällä eli esimerkiksi oman hyvinvointialueen terveydenhuollossa.

Luovutusluvan voi antaa ja luovutuskieltoja voi asettaa Omakannassa ja terveydenhuollossa.

Lisätietoja:

Kanta-palvelujen palvelutoiminnan päällikkö
Outi Lehtokari, Kela, p. 020 634 0108, etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää

Miten tietoni liikkuvat hyvinvointialueilla?

Mikä on Kanta-informointi?

Kuva: Hyvisforum.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *