Terveys Uutiset

Väitös: Toiminnanohjauksen taso voi vaikuttaa kävelykykyyn – apua aivojumpasta ja liikunnasta

Tuore väitöstutkimus Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta osoittaa, että parempi toiminnanohjauksen taso voi vaikuttaa kävelykykyyn ikääntyneillä henkilöillä sekä keski-ikäisillä naisilla. Toiminnanohjausta voi kohentaa aivojumpalla ja liikunnalla, kertoo väitöskirjatutkija Anna Tirkkonen.

Kävely vaatii riittäviä tiedonkäsittelytaitoja ja fyysistä toimintakykyä. Kävelyvaikeudet ovat ikääntyneillä henkilöillä yleisiä. Ne voivat heikentää päivittäisistä toimista selviytymistä ja vähentää ulkona liikkumista.

Tiedonkäsittelytaitojen osa-alueista etenkin toiminnanohjauksen on oletettu olevan yhteydessä kävelykykyyn ikääntyneillä henkilöillä. Toiminnanohjaus koostuu kolmesta pääkyvystä, jotka ovat tarkkaavuuden ylläpitäminen, toiminnan joustava vaihtaminen ja toiminnan sujuvuus, joustavuus ja työmuisti. Toiminnanohjaus mahdollistaa tavoitteellisen toiminnan ja sujuvan ongelmanratkaisun.

– Aiemmissa tutkimuksissa on pääasiallisesti tutkittu yhden tai kahden toiminnanohjauksen osa-alueen yhteyttä yksittäiseen fyysisen toimintakyvyn osa-alueeseen. Tässä tutkimuksessa meillä oli mahdollisuus tutkia kaikkien kolmen pääkyvyn yhteyttä useaan eri fyysiseen ominaisuuteen.

– Tuloksemme osoittivat, että etenkin toiminnan sujuvuus, joustavuus sekä työmuisti vaikuttavat kävelykykyyn ja alaraajojen toimintakykyyn ikääntyneillä henkilöillä ja keski-ikäisillä naisilla. Vaihdevuosien aikaiset tiedonkäsittelytaidot eivät kuitenkaan näytä vaikuttavan vaihdevuosien jälkeiseen kävelynopeuteen eikä toisaalta vaihdevuosien aikainen kävelynopeus vaihdevuosien jälkeisiin tiedonkäsittelytaitoihin, Anna Tirkkonen toteaa.

Aivojumpan yhdistämisestä liikuntaharjoitteluun lisähyötyä toiminnanohjaukseen

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että fyysisellä harjoittelulla ja toiminnanohjauksen harjoittelulla eli niin sanotulla aivojumpalla voidaan parantaa toiminnanohjauksen tasoa.

– Naisten ja satunnaisesti harjoittelevien henkilöiden toiminnanohjaus hyötyi enemmän yhdistetystä aivojumpasta ja fyysisestä harjoittelusta verrattuna pelkkään fyysiseen harjoitteluun. Tässä on kuitenkin huomioitava, että yhdistelmäharjoittelun tarjoama lisähyöty riippui toiminnanohjauksen osa-alueesta, Tirkkonen kertoo.

Keski-ikäisten naisten muisti ja toiminnanohjaus eivät muutu vaihdevuosina

Aiempi tutkimustieto vaihdevuosien vaikutuksista tiedonkäsittelytaitoihin kuten muistiin ja toiminnanohjaukseen, on ristiriitaista. Osassa aiemmista tutkimuksista on todettu, että vaihdevuodet heikentävät keski-ikäisten naisten tiedonkäsittelytaitoja, kun osassa tutkimuksissa tällaista vaikutusta ei ole löydetty.

– Tulostemme mukaan keski-ikäisten naisten tiedonkäsittelytaitojen osa-alueet pysyivät ennallaan tai jopa paranivat vaihdevuosina. Nämä tutkimuslöydökset vahvistavat aiempia tutkimustuloksia, joiden mukaan vaihdevuosilla ei ole vaikutusta tiedonkäsittelytaitoihin.

Tutkimuksessa hyödynnettiin aineistoa kahdesta laajasta tutkimusprojektista: Ikääntyvien ihmisten turvallisen liikkumisen edistäminen (PASSWORD) ja Estrogeeni, vaihdevuodet ja toimintakyky (ERMA). PASSWORD-tutkimuksessa tutkittavat olivat 70–85-vuotiaita miehiä ja naisia, jotka eivät tutkimuksen alkutilanteessa liikkuneet terveytensä kannalta riittävästi.

Tutkimuksen alussa tutkittavat satunnaistettiin kahteen tutkimusryhmään, joista molemmat osallistuivat 12 kuukauden nousujohteiseen liikuntaohjelmaan. Lisäksi toinen tutkimusryhmä osallistui 12 kuukautta kestävän tietokoneella suoritettavan toiminnanohjausharjoitteluun. ERMA-tutkimuksen osallistujat olivat 47–55-vuotiaita naisia, joiden vaihdevuodet olivat käynnissä. Heitä seurattiin vaihdevuosien ylimenovaiheen ajan hormonitasojen seurannalla.

Anna Tirkkosen terveystieteiden väitöskirjan ”Cognitive and physical function among middle-aged and older people: A special emphasis on executive functions and walking” tarkastustilaisuus on 20.1.2023. Väitöskirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations 596, Jyväskylä 2023, ISSN 2489-9003 ISBN 978-951-39-9268-2 (PDF) ja se on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9268-2.

Anna Tirkkonen kirjoitti ylioppilaaksi Karhulan lukiosta Kotkassa 2001 ja valmistui fysioterapeutiksi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulusta (nyk. LAB ammattikorkeakoulu) 2004. Terveystieteiden maisteriksi hän valmistui 2015. Tirkkonen aloitti projektitukijana PASSWORD-tutkimuksessa vuonna 2016 ja väitöskirjatutkijana liikuntatieteellisessä tiedekunnassa 2019.

Lisätietoja
Anna Tirkkonen, TtM, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta, anna.a-k.tirkkonen@jyu.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *