Artikkelit Ravinto

”Tuuppaus” terveysviestein ja näkyvyyttä parantamalla ei syrjäytä mieltymyksiä ja tottumusta lounasvalinnoissa

Osana tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn tähtäävää StopDia-hanketta toteutettu tutkimus tarkasteli, miten terveydelle suotuisien ruokien tunnistamisen helpottaminen ja näkyvyyden parantaminen vaikuttivat asiakkaiden visuaaliseen tarkkaavaisuuteen ja ruokavalintoihin. Vaikutuksia arvioitiin ainutlaatuisella menetelmien yhdistelmällä, jota sovellettiin ensi kertaa luonnollisessa ruoanvalintatilanteessa. Nutrients-lehdessä julkaistujen tutkimustulosten mukaan terveyttä edistävään syömiseen kannustavat vihjeet huomattiin, mutta ne eivät parantaneet ruokavalintoja lounasravintolassa.

Ruokaympäristö vaikuttaa kuitenkin toimintaamme huomaamatta ja usein vahvemmin kuin
tietoinen mieli sekä voimakkaammin kuin haluaisimme uskoa. Pienet ja merkityksettömiltä tuntuvat yksityiskohdat voivat ratkaista, mitä ja kuinka paljon syödään.

Valintaympäristöillä vaikutetaan ravitsemusterveyteen

Ravitsemusterveyttä voidaan edistää valintaympäristöillä, jotka helpottavat suotuisia valintoja esimerkiksi esillepanon ja järjestyksen keinoin. Kyseessä on ”tuuppaukseksi” kutsuttu lähestymistapa, joka perustuu kahdella Nobelilla palkittuun käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen. Englanniksi tuuppauksesta käytetään termiä nudge.

– Tyypillinen tuuppauskeino tekee suositellut terveelliset ruokavaihtoehdot helpommin havaittaviksi, jolloin todennäköisyys niiden huomaamiseen ja harkitsemiseen kasvaa. Tutkimusnäyttöä käytännön olosuhteista on kuitenkin vähän, kertoo Itä-Suomen yliopiston väitöskirjatutkija Eeva Rantala.

Kolme tuuppausta parempiin lounasvalintoihin

Tutkimus tehtiin lounasravintolassa eli työssä käyville tavanomaisessa ruokaympäristössä. Ravintolassa toteutettiin viiden päivän vertailu- ja interventiojaksot, joiden aikana ruokalista oli sama. Interventiojaksolla toteutettiin kolme tuuppausta, joiden tarkoitus oli hienovaraisesti houkutella terveyttä edistäviin valintoihin.

Julisteet sisäänkäynnillä ja linjaston alussa virittivät ravitsemuksellisesti parhaiden vaihtoehtojen tunnistamiseen, reilun kokoiset Sydänmerkit osoittivat vastaavat vaihtoehdot linjastolla, ja sydänmerkityt ruoat sijoitettiin linjastolla ensimmäiseksi ja eturiviin, jotta niiden näkyvyys ja
saavutettavuus paranivat.

Katseenseurannalla eli silmänliikkeitä mittaamalla tarkasteltiin asiakkaiden visuaalista tarkkaavaisuutta ja ruokavalintoja. Asiakkaita haastattelemalla selvitettiin tekijöitä, joiden he kokivat vaikuttaneen ruokavalintoihinsa. Linjastolta otetun ruoan määrää mittaamalla arvioitiin ravintolatason kulutusta. Katseenseurantaan ja haastatteluihin osallistui molemmilla tutkimusjaksoilla noin parikymmentä asiakasta. Ravintolatason aineisto vastasi 556 vertailujaksolla ja 589 interventiojaksolla myytyä ateriaa.

Tutkimuksessa ilmeni, että terveyttä edistävään syömiseen kannustavat vihjeet kiinnittivät katseen, mutta ruokavalinnat eivät muuttuneet. Interventiojaksolla julisteet ja Sydänmerkit kiinnittivät osallistujien huomion. Ne keräsivät keskimäärin 13 prosenttia ruokavalintoja edeltäneestä visuaalisesta tarkkaavaisuudesta, joka kohdistui valintojen kannalta oleellisiin kohteisiin eli julisteisiin, Sydänmerkkeihin tai tarjolla olleisiin ruokiin. Interventiolla ei kuitenkaan havaittu vaikutuksia ruokiin kohdistuneeseen visuaaliseen huomioon tai ruokavalintoihin.

– Kansainvälisen tutkimusnäytön mukaan kannustavat herätteet ja ravitsemusmerkinnät ovat paremmin hyväksyttyjä, mutta vaikuttavuudeltaan heikompia kuin esimerkiksi oletusvaihtoehdoksi asettaminen tai annoskokojen muuttaminen, jotka vaikuttavat tietoisen harkinnan sijasta suoraan toimintaan, Rantala selittää.

17 tekijää vaikutti ruokavalintoihin

Haastatteluista tunnistettiin 17 tekijää, joiden osallistujat kokivat vaikuttaneen ruokavalintoihinsa. Yleisin näistä oli ruoan aistittava miellyttävyys eli miltä ruoka näyttää tai maistuu. Jaetulla kakkossijalla tulivat tuttuus ja terveellisyys.

– Terveellisyys tapasi kuitenkin olla melko epämääräinen motiivi, joka saattoi hävitä kilpaileville ruoanvalintakriteereille. Toisaalta terveellisyys tarkoitti monelle lautasmallia, joka ei niinkään ohjaa ruokavalintojen laatua vaan minkä verran aterian eri osat vievät tilaa lautasella, kuvaa yliopistonlehtori Leila Karhunen Itä-Suomen yliopistosta.

– Tutkimus lisää ymmärrystämme tuuppausinterventioiden vaikuttavuuden rajallisuudesta tilanteissa, joissa mieltymykset ja tottumukset ohjaavat uoanvalintaa, jatkaa kansanterveystieteen professori Pilvikki Absetz Tampereen yliopistosta.

Kohderyhmät huomioon räätälöiden

Terveyttä tehokkaasti tukevan ruokaympäristön saavuttaminen edellyttää väitöskirjatutkija Eeva Rantalan mukaan kohderyhmän huomioimista ja useita eri tavoin vaikuttavia keinoja.

– Tuloksemme viittaavat siihen, että ravitsemusterveyden edistämiseen tähtäävät tuuppausinterventiot ja niihin liittyvä viestintä tulisi räätälöidä kohderyhmän ruoanvalintamotiiveihin ja ruokamieltymyksiin sopiviksi. Samalla olisi tärkeää panostaa terveyttä edistävien ruokien houkuttelevuuteen ja parantaa niiden ruokien ravitsemuslaatua, joita ihmiset jo
suosivat, Rantala pohtii.

Tutkimus on osa Eeva Rantalan väitöstutkimusta ja toteutettiin Itä-Suomen yliopiston ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n yhteistyönä osana tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn tähtävää Stop Diabetes- eli StopDia-hanketta. StopDia on Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan dekaanin, kliinisen ravitsemustieteen professori Jussi Pihlajamäen johtama tutkimus- ja kehittämishanke, jota rahoitti vuosina 2016–19 Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto. Eeva Rantalan väitöstutkimusta ovat rahoittaneet myös Juho Vainion ja Yrjö Jahnssonin säätiöt, Elintarvikkeiden tutkimussäätiö ja Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto.

Julkaisun viite:
Rantala E, Järvelä-Reijonen E, Pettersson K, Laine J, Vartiainen P,
Närväinen J, Pihlajamäki J, Poutanen K, Absetz P, Karhunen L. Sensory Appeal
and Routines Beat Health Messages and Visibility Enhancements: Mixed-Methods
Analysis of a Choice-Architecture Intervention in a Workplace Cafeteria.
Nutrients. 2022; 14(18):3731.

Lisätietoja:
Eeva Rantala, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, email: eevra(a)uef.fi, eeva.rantala(a)thl.fi, p. 050 431 4370
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, Ravitsemus ja terveys

Kuva: Ilpo Lommi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *