Artikkelit Työelämä

Alakohtaisia eroja työuupumuksessa ja työn imussa – arvioi näin omaa työhyvinvointia

Työterveyslaitoksen Miten voit? -itsearviointitestillä kuka tahansa voi mitata oman työhyvinvointinsa tason. Näin on tehnyt jo lähes 80 000 vastaajaa. Testin vastauksista on koottu Työelämätieto-palveluun kattava aineisto, jonka pohjalta piirtyy monipuolinen kuva työhyvinvoinnin ilmiöistä. Henkiseen hyvinvointiin on tarve kiinnittää huomiota eri toimialoilla. Esimerkiksi työuupumusoireilua esiintyy runsaasti fyysisesti kuormittavilla ja perinteisillä miesvaltaisilla aloilla.

Miten voit? -työhyvinvointitesti arvioi vastaajan työhyvinvointia kuudella eri ulottuvuudella: työtyytyväisyys, työn imu, työuupumusoireilu, työssä tylsistyminen, työriippuvuus ja työkyvyn taso.

– Kun työhyvinvointia mitataan useamman erityyppisen kokemuksen kautta, saadaan siitä monipuolinen kuva – sekä myönteisistä että kielteisistä kokemuksista, kertoo erikoistutkija Jaana-Piia Mäkiniemi Työterveyslaitoksesta.

Miten voit? -testi on osa Mielenterveyden tuen työkalupakkia. Sen on tehnyt lähes 80 000 vastaajaa. Vastauksista on koottu Työelämätieto-palveluun noin 45 000 vastauksen anonymisoitu aineisto, joka esittelee kunkin työhyvinvoinnin eri ulottuvuuden vastausjakaumat.

Työtyytyväisyyttä tai työuupumusta yli puolella vastaajista

Vastaajista vähän yli puolet on arvioinut työtyytyväisyytensä korkeaksi. Valitettavasti saman verran on niitä, jotka ovat arvioineet työuupumusoireilunsa korkeaksi. Vähän vajaa puolet on arvioinut työn imunsa korkeaksi ja työkykynsä keskiverroksi. Työriippuvuutta ja työssä tylsistymisestä koskevissa vastauksissa molemmissa yleisin taso on lievä.

– Työhyvinvointikokemukset eivät ole toisistaan erillisiä tai poissulkevia kokemuksia, vaan kyse on kokonaisuudesta. Sama ihminen voi kokea esimerkiksi lievää työriippuvuutta ja korkeaa työn imua. Tiettyjen kokemusten välillä on kuitenkin selkeämpi negatiivinen yhteys. Esimerkiksi voimakkaat työuupumusoireet eivät tyypillisesti esiinny yhtä aikaa korkean työn imun kanssa, sanoo Jaana-Piia Mäkiniemi.

Työn imua eniten ihmissuhdeammateissa ja työuupumusta miesvaltaisilla työntekijäaloilla

Kokonaisaineiston lisäksi työhyvinvointikokemuksia voi tarkastella Työelämätieto-palvelussa toimialan, koulutuksen, iän ja sukupuolen mukaan. Vastaukset osoittavat, että työuupumusoireilua esiintyy runsaasti fyysisesti kuormittavilla ja perinteisillä miesvaltaisilla aloilla. Myös työssä tylsistyminen on yleisempää niin sanotussa suorittavassa työssä.

– Fyysisen hyvinvoinnin lisäksi näillä aloilla on tärkeä kiinnittää huomiota monipuolisesti myös työntekijöiden henkiseen hyvinvointiin ja siihen, miten niissä lisätään työn mielekkyyttä vahvistavia voimavaroja, sanoo tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitoksesta.

Työn imu on korkeinta koulutusalalla sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

– Aiemmissakin tutkimuksissa ja myös koko Euroopan tasolla olemme havainneet, että paljon parjatuilla sote- ja opetusaloilla koetaan työn imua enemmän kuin muilla sektoreilla. Näissä töissä työn tarkoitus, vaihtelevuus ja aikaansaamisen kokemukset ovat vahvoja mielekkyyttä lisääviä työn piirteitä, toteaa Jari Hakanen.

Työriippuvuus ja työssä tylsistyminen ovat vähemmän tutkittuja työhyvinvoinnin ulottuvuuksia, joista saatiin nyt alakohtaista tietoa. Työriippuvuutta on aineiston mukaan eniten kiinteistöalalla sekä maa-, metsä- ja kalataloudessa. Tylsistyminen on yleisintä kuljetus- ja varastointialalla, teollisuudessa ja rakennusalalla.

Tutustu aineistoon Työelämätieto-palvelussa

Miten voit -työhyvinvointitesti

  • Maksuton Miten voit? -työhyvinvointitesti kuuluu Työelämän mielenterveysohjelmassa kehitettyyn Mielenterveyden tuen työkalupakkiin: Miten voit? -työhyvinvointitesti (ttl.fi)
  • Vastausten pohjalta saat henkilökohtaisen palautteen, jota voit halutessasi verrata Työelämätieto-palvelussa muiden vastauksiin.

Lisätiedot:

Erikoistutkija Jaana-Piia Mäkiniemi, Työterveyslaitos, jaana-piia.makiniemi@ttl.fi, 050 473 6062,

Tutkimusprofessori Jari Hakanen, Työterveyslaitos,  jari.hakanen@ttl.fi, 040 562 5433.

Kuva: Pixabay

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *