Hoiva Iäkkäät Uutiset

Perhehoito mahdollistaa arvokkaan vanhuuden kodinomaisessa ympäristössä – uusi perhehoidon opas ilmestyi

Perhehoitoliitto ry muistuttaa, että yhä useammalle ikäihmiselle on tarjolla perhehoitoa esimerkiksi hoivakodin vaihtoehtona. Uusi opas nostaa esiin perhehoidon erityisyyden ikäihmisten hoivan ja huolenpidon muotona.

Perhehoitoliitto on julkaissut Ikäihmisen hyvä perhehoito -oppaan. Siihen on koottu Perhehoitoliiton Kotona perheessä -hankkeen (2020–23) keräämiä ikäihmisten ja perhehoitajien kokemuksia. Opas täydentää viime vuonna julkaistuja Ikäihmisten hyvän perhehoitoarjen suosituksia sekä niihin liittyvää tarkistuslistaa ja toimintamallia.

Opas on suunnattu niin alan ammattilaisille ja opiskelijoille kuin kaikille aiheesta kiinnostuneillekin. Se nostaa esiin ikäihmisen perhehoidon erityisyyden hoivan ja huolenpidon muotona, tarjoaa välineitä hyvän arjen rakentamiseen jokapäiväisissä tilanteissa ja muistuttaa perhehoitajan hyvinvoinnin tärkeydestä.

Kiinnostus ikäihmisten perhehoitoa kohtaan kasvaa koko ajan. Perhehoidossa nähdään mahdollisuus tarjota ikääntyneelle ihmiselle inhimillistä, kiireetöntä ja turvallista hoivaa perhehoitajan tai ikäihmisen kodissa. Tämä opas on ensimmäinen teos, johon on koottu monipuolista tietoa perhehoitajuudesta ja perhehoidon arjesta, hankepäällikkö Minna Laine Perhehoitoliiton Kotona perheessä -hankkeesta kertoo.

Ikäihmisten hyvä perhehoito -opasta (127 sivua) voi tilata Perhehoitoliiton kaupasta: www.perhehoitoliitto.fi/kauppa Perhehoidossa jo parituhatta ikäihmistä Toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa ikäihmisen hoiva ja huolenpito järjestetään perhehoitajan tai hoidettavan kodissa. Perhehoitajalta edellytetään ennakkovalmennuksen käymistä ja soveltuvuutta tehtävään. THL:n tilastojen mukaan Suomessa oli 31.12.2021 perhehoidossa 1 936 ikäihmistä, mikä on noin 300 enemmän kuin vuoden 2020 lopussa. Viime vuonna ikäihmisiä hoidettiin 269 perhekodissa eri puolilla maata ja ikäihmisten perhehoitovuorokausia kertyi hieman yli 163 000. Se on noin 23 000 vuorokautta enemmän kuin vuonna 2020. Ikäihmisten perhehoidon keskeisiä perusarvoja ovat ihmisarvon kunnioittaminen ja oikeus arvokkaaseen vanhuuteen. Perhehoidossa on mahdollista antaa yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa, koska hoidettavien määrä on pieni ja hoitaja tai hoitajat pysyvät samoina. Perhehoito sopii etenkin sellaiselle ikäihmiselle, jolla on kotiin annettavista palveluista huolimatta vaikeuksia selviytyä arjessa mutta joka ei vielä tarvitse palveluasumista tai laitoshoitoa. Tukee myös omaishoitajien jaksamista Päätöksen perhehoitoon siirtymisestä tekee ikäihmisen kotikunta. Esimerkiksi kunnan SAS-ryhmä tai palveluohjaaja arvioi yhdessä ikäihmisen ja hänen läheistensä kanssa ikäihmisen palvelutarpeen ja hänen tilanteeseensa sopivan palvelumuodon, joka voi olla perhehoito. Pitkäaikaisessa perhehoidossa ikäihminen asuu perhehoitajan perheessä ja saa tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon mahdollisesti vuosien ajan. Lyhytaikainen perhehoito perhehoitajan kotona tai ikäihmisen kodissa mahdollistaa omaishoitajan vapaan pitämisen tai tukee vuorohoitona kotona asumista. Perhehoitojaksolla voidaan tukea ikäihmisen kuntoutumista esimerkiksi toimenpiteen tai sairaalahoidon jälkeen ennen omaan kotiin palaamista. Osavuorokautinen perhehoito perhehoitajan kotona tai ikäihmisen kodissa voi toimia vaihtoehtona niissä koti- tai omaishoidon tilanteissa, joissa ympärivuorokautisen perhehoidon järjestäminen ei ole tarpeellista tai tarkoituksenmukaista.  

Yhteystiedot:
Minna Laine
Hankepäällikkö, Kotona perheessä -hanke
Puh: 044 766 3311, minna.laine@perhehoitoliitto.fi

Maria Kuukkanen
Kehittämispäällikkö
Puh: 040 310 1442, maria.kuukkanen@perhehoitoliitto.fi

Kuva: Olli Koikkalainen / Perhehoitoliitto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *