Mieli Ravinto Uutiset

D-vitamiinilisä voi lievittää masennusoireita aikuisilla

Laajan meta-analyysin perusteella D-vitamiinilisä saattaa lievittää masennuksesta kärsivien aikuisten masennusoireita. Kansainvälisen tutkijaryhmän toteuttama meta-analyysi käsitti kymmeniä tutkimuksia eri puolilta maailmaa.

Masennusoireet aiheuttavat maailmanlaajuisesti merkittävän sairaustaakan. Nykyisten masennuslääkkeiden teho jää usein riittämättömäksi, minkä vuoksi lisäkeinoja masennusoireiden lievittämiseen on etsitty esimerkiksi ravitsemustieteellisellä tutkimuksella.

D-vitamiinilla uskotaan olevan säätelytehtäviä keskushermoston toiminnoissa, joiden häiriöitä on yhdistetty masennukseen. Lisäksi masennusoireiden ja D-vitamiinin puutostilan välinen yhteys on havaittu poikkileikkaustutkimuksissa. Aiemmissa meta-analyyseissä on kuitenkin saatu epäselviä tuloksia D-vitamiinilisän vaikutuksista masennusoireisiin. Meta-analyyseissä yhdistetään matemaattisesti useiden eri tutkimusten tuloksia.

Yli 40 tutkimusta maailmalta lähteenä

Nyt julkaistu, tähän mennessä laajin aihetta tutkinut meta-analyysi sisälsi tuloksia 41 tutkimuksesta eri puolilta maailmaa. Niissä tutkittiin D-vitamiinin tehokkuutta aikuisten masennusoireiden lievittämisessä satunnaistetulla lumekontrolloidulla koeasetelmalla erilaisissa väestöissä. Mukana oli masennuspotilailla, yleisväestöllä sekä eri tavoin ruumiillisesti sairailla tehtyjä tutkimuksia.

Meta-analyysin tulosten mukaan D-vitamiinilisä oli lumelääkettä tehokkaampi masennusoireiden lievittämisessä masennuksesta kärsivillä. Käytetyissä D-vitamiiniannoksissa oli isoja eroja, mutta tyypillisesti D-vitamiinilisä oli 50-100 mikrogrammaa päivää kohden.

– Huolimatta meta-analyysin laajuudesta tutkimusnäyttö on vielä epävarmaa tutkittujen väestöotosten monimuotoisuudesta ja usean tutkimuksen tulokseen liittyvästä harhan riskistä johtuen, kertoo väitöskirjatutkija, LL Tuomas Mikola Itä-Suomen yliopiston kliinisen lääketieteen yksiköstä. Meta-analyysi on osa Mikolan väitöstutkimusta.

Hänen mukaansa tulokset kannustavat tekemään uusia laadukkaita kliinisiä hoitotutkimuksia masennuspotilailla, jotta käsitys D-vitamiinilisän mahdollisesta hyödystä masennuksen hoidossa tarkentuisi.

Meta-analyysi toteutettiin kansainvälisessä yhteistyössä ja siinä oli mukana tutkijoita Suomesta, Australiasta ja Yhdysvalloista.

Lisätietoja: Tuomas Mikola, email: t.h.mikola(a)gmail.com


Julkaisu: Tuomas Mikola, Wolfgang Marx, Melissa M. Lane, Meghan Hockey, Amy
Loughman, Sanna Rajapolvi, Tetyana Rocks, Adrienne O’Neil, David Mischoulon,
Minna Valkonen-Korhonen, Soili M. Lehto & Anu Ruusunen (2022) The effect of
vitamin D supplementation on depressive symptoms in adults: A systematic review
and meta‐analysis of randomized controlled trials, Critical Reviews in Food
Science and Nutrition, DOI: 10.1080/10408398.2022.2096560

Kuva: Ilpo Lommi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *