Terveys Uutiset

THL: Terveyskeskusten kiireettömistä lääkärikäynneistä 71 prosenttia toteutui kahdessa viikossa keväällä

Kiireettömän avosairaanhoidon lääkärikäynneistä terveyskeskuksiin 71 prosenttia toteutui kahdessa viikossa asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnista keväällä 2022. Viikossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutui 59 prosenttia käynneistä.

Tiedot käyvät ilmi terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn tilastoista. Tilasto ei kata kaikkia avosairaanhoidon lääkärikäyntejä. Tilastoraportissa ovat mukana käynnit, joita on edeltänyt hoidon tarpeen arviointi. Huomioon on otettava, että samalla henkilöllä voi olla useita käyntitapahtumia terveyskeskuksen lääkärin vastaanotolle eri syistä.

Kuopiossa normiajan ylityksiä

Tällä hetkellä perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömän hoitoon pääsyn tulee toteutua kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. Yli kolme kuukautta lääkärin käyntiä odotettiin Helsingissä, Vantaalla, Raaseporissa ja Kuopiossa.

Valtaosa hammaslääkärikäynneistä toteutui kolmessa kuukaudessa. Hammaslääkärin käynneistä 85 prosenttia toteutui kolmessa kuukaudessa asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnista.

Koronaepidemian jälkeen suun terveydenhuollossa purettiin hoitojonoja keväällä 2022. Tämä näkyi kasvuna yli puoli vuotta kiireetöntä hammaslääkärikäyntiä odottaneiden määrissä eri alueiden terveyskeskuksissa.

– Kun jonoja puretaan, tilastoissa näkyvät pitkään käyntiä odottaneet. Pitkittyneitä käyntien odotusaikoja aiheuttivat myös kevään lakot sekä henkilöstön koronatautitapaukset, kertoo THL:n kehittämispäällikkö Kaisa Mölläri.

Yli puoli vuotta hammaslääkärin käyntiä odotettiin Turussa, Vantaalla, Kuopiossa, Lohjalla, Sastamalassa sekä Pohjois-Satakunnassa ja Kymenlaaksossa.

Hoitoon pääsyn tietoja saatiin 95-prosenttisesti Suomen terveyskeskuksista. Tietojen laatu on myös parantunut.

Hallituksen tavoitteena on nopeuttaa kiireettömään hoitoon pääsyä nykyisestä.

Hallitus esittää, että perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon pääsyn määräaika laskettuna hoidon tarpeen arviosta lyhenisi porrasteisesti:

  • 1.9.2023 lähtien kolmesta kuukaudesta kahteen viikkoon ja
  • 1.11.2024 lähtien seitsemään päivään.

Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsyn määräaika lyhenisi kuudesta kuukaudesta vastaavasti ensin neljään ja myöhemmin kolmeen kuukauteen.

Lue lisää perusterveydenhuollon hoitoonpääsystä terveyskeskuksiin

Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn tiedot ajantasaisesti laajennetuista tietokantaraporteista

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsytiedot ovat saatavilla ajantasaisesti THL:n tietokantaraporteista. Raporteissa tiedot ovat aluehallintovirastoittain, maakunnittain ja terveyskeskuksittain. Tiedot päivittyvät kuukausittain.

Hoitoonpääsytietojen raportointia on laajennettu vastaamaan uusia terveyskeskusten tiimilähtöisiä toimintamalleja.


Tutustu perusterveydenhuollon tietokantaraportteihin

Hoitoon pääsyn tietojen kattavuuden tarkasteluun on saatavissa terveyskeskuskohtaiset tietojen laaturaportit avosairaanhoidosta ja suun terveydenhuollosta. Saatavilla on myös ohjevideot tietojen kirjaamiseen sekä raporttien käyttöön.


Tutustu perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn laaturaporttteihin ja ohjevideoihin

Käyntimäärien kehitystä terveyskeskuksissa kuvaavat tiedot päivittyvät päivittäin.


Tutustu Avohilmo-tietojen tarkastuksen pikaraporttiin

Hoitoon pääsyn tiedot on tarkoitettu etenkin valvonnan tarpeisiin ja alueittaiseen tarkasteluun

Hoitoonpääsytiedot julkaistaan terveyskeskuksittain ja aluetasolla

Terveyskeskuksittain esitetty tieto on tarkoitettu ensisijaisesti valvontatarkoituksiin – sekä aluehallintovirastoalueiden valvontaan että terveyskeskusten omavalvontaan. Aluetasoinen tieto mahdollistaa sen tarkastelun, miten väestö pääsee hoitoon esim. yksittäisissä kunnissa.


Tutustu kunnittaisiin perusterveydenhuollon hoitoonpääsytietoihin (Sotkanet)

Kunnittain ja terveyskeskuksittain esitetyt luvut saattavat poiketa toisistaan. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että terveyskeskuksissa hoidetaan myös muiden kuntien asukkaita.

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsytiedot ovat odotusaikojen toteumatietoja hoidon tarpeen arvioinnista, jotka saadaan Avohilmo-rekisteristä.

Lisätietoja:
Kaisa Mölläri , kehittämispäällikkö, p. 029 524 7363
Tiina Marttila, erikoissuunnittelija, p. 029 524 8533

etunimi.sukunimi@thl.fi

THL: p. 029 524 6000,

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen. https://thl.fi

Kuva: Hyvisforum.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *