Artikkelit Liikunta Terveys

Nuorten ikäihmisten fyysinen aktiivisuus kohosi digisovelluksen kannustamana

– Vuonna 2019 alkaneen digitaalisen DigitalWells-liikuntaohjelman tavoitteet saavutettiin. Ikääntyvien fyysistä aktiivisuutta tukevaan ohjelmaan osallistuneiden kunto ja aktiivisuus nousivat koronarajoituksista huolimatta. Lisäksi osallistujien liikunnallinen pystyvyys parani, mikä auttaa lisääntyneen fyysisen aktiivisuuden ylläpitämisessä, kertoo ohjelman ohjausryhmän jäsen, yliopistotutkija Lauri Frank Jyväskylän yliopistosta.

DigitalWells-ohjelman keskiössä oli terveyden kannalta riittämättömän liikunnan ja sen haittaseurausten ennaltaehkäisy. Ohjelman kohderyhmä, nuoret ikäihmiset eli 60–75+ -vuotiaat, kattaa Suomessa yli 1,5 miljoonaa henkilöä.

Ohjelman keskeisenä tavoitteena oli auttaa osallistujia kehittämään ja ylläpitämään arkirutiineja, jotka sisältävät terveysvaikutusten aikaansaamiseksi sopivan tehokasta, monipuolista ja pitkäjänteistä liikuntaa. Näin voidaan auttaa ennaltaehkäisemään riittämättömästä liikunnasta koituvia negatiivisia seurauksia sekä tukea osallistujia kohti terveellisempää ikääntymistä.

Fyysinen aktiivisuus nousi tutkimusohjelmassa

Ohjelmassa toteutettujen tutkimusten tulosten mukaan osallistujien fyysinen aktiivisuus on ollut yleisellä tasolla tasaisessa nousussa. Erityisesti alkuun hyvin vähän liikkuneet ovat onnistuneet nostamaan fyysisen aktiivisuuden tasoaan ohjelmaan osallistumisen aikana.

– Tarkastelussa on huomioitu ensimmäiset 12 kuukautta ohjelmassa. Meillä on vahva usko, että lisääntynyt fyysinen aktiivisuus pysyisi yllä sitäkin pidemmällä aikavälillä. Tätä tukee, että myös osallistujien liikunnallinen minäpystyvyys eli uskomus omiin kykyihin suoriutua liikunnasta on noussut ohjelman aikana. Elintapamuutosten kohdalla minäpystyvyys on keskeistä.

– Tutkimustulosten perustalta uskomme, että sovelluksella on ollut keskeinen rooli minäpystyvyyden nousun taustalla, sanoo DigitalWells-ohjelmassa työskentelevä ja Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan vierailevana tutkijana toimiva tutkijatohtori Tuomas Kari.

Ohjelma otettiin vastaan hyvin

Ohjelmassa osallistujat saivat veloituksetta käyttöönsä älypuhelimeen ladattavan DigitalWells-sovelluksen oman fyysisen aktiivisuutensa seuraamista varten. Sovellus mahdollisti myös omien fyysistä aktiivisuutta koskevien tietojen siirtämisen sovelluksesta Omakannan Omatietovarantoon. Noin 93 prosenttia osallistujista hyödynsikin tätä mahdollisuutta.

– DigitalWells-ohjelma ja -sovellus otettiin yleensä erittäin hyvin vastaan. Sovellus on koettu helppokäyttöiseksi ja sen on nähty tuoneen tukea sekä motivaatiota liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden ylläpitoon samoin kuin lisäämiseen. Lisäksi sovelluksen käytön myötä on tullut harjoiteltua nyky-yhteiskunnassa tärkeitä digitaitoja. Luonnollisesti teknologiat ja sovellukset yksistään eivät muuta kenenkään elintapoja, mutta teknologia ja sovellukset voivat tukea niiden muutosta parempaan suuntaan, Kari huomauttaa.

Eläkeliiton Eurajoki-Luvian ryhmän vetäjä Pirkko Mäkinen pitää ohjelmaa tervetulleena.

– DigitalWells-sovellus on toiminut luotettavasti ja hyvin. Liikuntasuoritusten kirjaaminen auttaa ylläpitämään säännöllistä liikuntaa. Osallistujajoukko uskoo liikunnan terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin sekä sitä kautta saavansa hyödyllisiä vaikutuksia terveyteen ja itsenäiseen selviytymiseen kotona. Ohjelmassa on myös kuultu osallistujien toiveita ja aktiviteettien kirjaamisten hyödyntäminen tieteellisessä tutkimuksessa tuo lisäarvoa, Mäkinen kertoo.

Ohjelman yhtenä taustatekijänä oli kansallisesti ja globaalisti kasvava huolenaihe terveyden kannalta liian vähäisestä liikunnasta. On yleisesti tiedossa, että liikunnan positiiviset vaikutukset auttavat toimintakyvyn ylläpidossa ihmisen ikääntyessä. Suurella osalla ohjelmaan osallistujista tavoitteena ei olekaan ollut kunnon kohottaminen,vaan oman fyysisen toimintakyvyn ylläpito pitkällä aikavälillä.

– DigitalWells-yhteisö muodostaa ryhmiä, jotka virallisesti ja epävirallisesti jakavat kokemuksia sekä tietoa järkevästä ja monipuolisesta liikunnasta. Liikuntaa ei tarvita kovin paljoa, jotta aivot ja sydän voivat jo paremmin. Tieto ja inspiraatio luovat tarpeen liikkua omien mahdollisuuksien ja edellytysten mukaan, sanoo yleislääketieteen erikoislääkäri Pehr Löv.

Yhteistyössä useita organisaatioita

DigitalWells-ohjelman toteutuksesta vastasi IAMSR-tutkimusinstituutti. Kolmevuotinen ohjelma alkoi vuonna 2019 ja päättyy helmikuussa 2022. Yhteistyössä ovat olleet mukana muun muassa Kela, kansallisia eläkeläisjärjestöjä, Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka, Ikäinstituutti, Folkhälsan ja Wellmo. Lisäksi yhteistyötä on useiden suomalaisten korkeakoulujen tutkijoiden kanssa.

Kelan rooli ohjelmassa oli keskeinen. Yksi yhteistyön tarkoituksista olikin kehittää Kelan Omakannan Omatietovarannon käyttöä. DigitalWells-sovellus oli järjestyksessään toinen Kanta-palveluihin hyväksytty kansalaisille suunnattu hyvinvointisovellus.

DigitalWells-ohjelman tutkimuspuoli keskittyi fyysisen aktiivisuuden tukemiseen teknologian keinoin. Lisäksi tutkittiin osallistujien fyysistä aktiivisuutta ja liikuntatottumuksia sekä liikuntateknologian käyttöä ja sen kokemuksia fyysisen aktiivisuuden tukena. Ohjelmassa on ollut mukana yli 800 osallistujaa, joista ensimmäisinä kesällä 2019 aloittaneet yli kaksi vuotta.

Tutkimus jatkuu

Tutkimus jatkuu ohjelman loppumisen jälkeenkin. Ohjelmalle ollaan rakentamassa jatkohanketta, jotta hyviä liikuntakäytänteitä saadaan juurrutettua yhä useamman nuoren ikäihmisen arkeen. Vapaaehtoiset osallistujat rekrytoidaan eri puolilta Suomea yhteistyössä eläkeläisjärjestöjen kanssa. Eläkeläisjärjestön jäsenyys ei kuitenkaan ole vaatimus ohjelmaan osallistumiselle vaan kaikki kohderyhmään kuuluvat ovat tervetulleita.

Lisätietoja:

JYU
Lauri Frank, yliopistotutkija, dosentti, KTT, p. 050 376 1208, lauri.frank@jyu.fi
Tuomas Kari, vieraileva tutkija, KTT, p. 040 8255 708, tuomas.t.kari@jyu.fi
IAMSR: Professori Christer Carlsson, DigitalWells-ohjelman johtaja, p. 040 0520 346, christer.carlsson@abo.fi

Hyvisforumin toimitus:

Tämä digitaalinen ohjelmasovellus vaikuttaa erinomaisen hyödylliseltä paitsi nuorempien ikäihmisten myös keski-ikäisten ja kenties nuorempienkin säännöllisen liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi sekä digitaalisten hyvinvoinnin apuvälineiden käyttöön ottamiseksi. Miten tämä sovellus saataisiin pohjoissavolaisten käyttöönkin ja tiedoksi? Olisiko tässä esimerkiksi Savonia ammattikorkeakoululla, yliopistolla, Kuopiolla, Kunnonpaikalla, Pohjois-Savon liikunnalla, eläkeläisjärjestöillä, yksityisillä liikunta- ja hyvinvointialan yrityksillä toiminnan paikka?

Ja joka tapauksessa liikuntaa voi lisätä ja säännöllistää ihan omatoimisesti tai hyvässä porukassa myös ilman digitaalisia apuvälineitä! Siis liikkeelle! Vähänkin on parempi kuin ei ollenkaan.

Kuva: Jyväskylän yliopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *