POSOTE20 Uutiset

Pohjois-Savon sote-palvelujen saavutettavuutta ja hoitoon pääsyä parannetaan

Pohjois-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä panostetaan palvelujen saatavuuteen ja hoitoon pääsyyn. Ne on nostettu tärkeimmäksi tavoitteeksi Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmassa. Tavoitteen toteuttamiseksi on POSOTE20 Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeeseen haettu 6,7 miljoonaa euroa valtionavustusta vuosille 2022-2023.

Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa (2021-2022) painottui valmisteleva työ. Nyt jatkorahoituksen turvin parannetaan konkreettisesti perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen, kotiin vietävien palvelujen, sosiaalipalvelujen ja mielenterveyspalvelujen saatavuutta alueen kaiken ikäisille asukkaille. Käytäntöjä uudistamaan haetaan avustusta yli 90 ammattilaisen työpanokseen. Heistä 2/3 toimii käytännön asiakas- ja potilastyössä.

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja hoito toimivaksi

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden toimivuus ja oikea-aikaisuus on yksi hankkeen keskeisiä tavoitteita. Niissä on maakunnassa mittavia haasteita ratkottavana. Jatkorahoituksella halutaan palkata kipeästi kaivattua henkilökuntaa nuorten mielenterveysongelmien hoitoon ja niiden ennaltaehkäisyyn kouluissa ja oppilaitoksissa.

Rahoitusta on haettu kahden neuropsykiatrisen asiantuntijan ja kuuden psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamiseksi sekä perusterveydenhuollon lääkärin ja erikoissairaanhoidon lääkärin työpanoksiin. Kokeiluvaiheessa psykiatriset sairaanhoitajat jalkautuvat erikoissairaanhoidon lasten- ja nuorisopsykiatrisesta yksiköstä kuuden kunnan alueen kouluihin.

Tarkoituksena on tarjota lapsille ja nuorille varhaista tukea ja hoitoa monialaisessa yhteistyössä sekä purkaa erikoissairaanhoidon jonoa nuorisopsykiatriseen hoitoon. Tehokas hoidon tarpeeseen vastaaminen vapauttaa pitkällä tähtäimellä voimavaroja ennaltaehkäisevään työhön.

– Toimilla voidaan vastata myös koronapandemian tuomiin lisätuen tarpeisiin ja odotamme, että saamme aikaan pysyvän mallin keskivaikeiden mielenterveyshäiriöiden hoitoon, toteaa Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian ylilääkäri Tarja Koskinen.

Pohjois-Savon kunnat sitoutuneet uudistuksen jalkauttamiseen

Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeessa tehtävät kokeilut tähtäävät uusien palvelumallien sujuvaan käyttöönottoon siirryttäessä hyvinvointialueelle. Konkreettisia toimenpiteitä sote-palveluiden parantamiseksi järjestetään kaikissa Pohjois-Savon kunnissa.

Esimerkiksi asiakkaiden palveluohjausta kehitetään niin, että asiakas saa tarvettaan vastaavan tuen ja hoidon yhden yhteydenoton kautta. Myös tiimityötä vahvistetaan. Sote-keskuksiin muodostetaan kokeilussa tiimejä. Niihin palkataan päihdepalvelujen ja sosiaalialan ammattilaisia, jotta heidän tarjoama tuki olisi mahdollisimman helposti asiakkaiden saatavilla.

Sähköinen asiointi ja digitaalisuus laajenevat

Myös sähköistä asiointia laajennetaan ja diabeteksen ja sepelvaltimotaudin digitaaliset hoitopolut otetaan käyttöön koko tulevalla hyvinvointialueella.

Lisätietoja: Minna Rytkönen, POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman hankepäällikkö, p. 044 7142673, minna.rytkonen@pohjois-savo.fi

Jussi Lampi, POSOTE20-hankejohtaja, p. 044 714 2631, jussi.lampi@pohjois-savo.fi

Kuva: Ilpo Lommi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *