Artikkelit Liikunta Ravinto

Kestävyysliikunta ja terveellinen ruokavalio edistävät tiedollista toimintakykyä

Tuoreen tutkimuksen mukaan vaikuttaa siltä, että kestävyysliikunta ja terveellinen ruokavalio yhdessä hillitsevät ikääntymiseen liittyvää muistin ja muiden tiedollisten eli kognitiivisten toimintojen heikkenemistä. Vastaavaa vaikutusta ei havaittu kummallakaan elintapatekijällä yksinään eikä liioin lihaskuntoharjoittelulla yksin tai ruokavalion kanssa.

Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksella vuosina 2005–2011 tekemän DR’s EXTRA -interventiotutkimuksen tulokset on julkaistu American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä. Tutkimukseen osallistui 1401 miestä ja naista, jotka olivat 55–74-vuotiaita tutkimuksen alussa. Tutkittavat satunnaistettiin kuuteen tutkimusryhmään: kestävyysliikunta, lihaskuntoharjoittelu, ruokavalio, yhdistetty kestävyysliikunta ja ruokavalio, yhdistetty lihaskuntoharjoittelu ja ruokavalio sekä vertailuryhmä.

Tutkimuksessa selvitettiin neljänä vuotena, onko ikään liittyvä kognition heikentyminen vähäisempää liikuntaryhmissä, ruokavalioryhmässä tai yhdistetyissä liikunta- ja ruokavalioryhmissä verrokkiryhmään nähden. Lisäksi selvitettiin, onko liikunnan ja ruokavalion yhdistelmä tehokkaampi suojaamaan kognition heikkenemiseltä kuin jompikumpi elintapatekijä yksinään. Liikunnan määrää ja rasittavuutta kartoitettiin takautuvasti vuoden aikana liikuntakyselyllä. Ruokavaliota seurattiin neljän päivän ruokapäiväkirjalla.

Tutkimuksen alussa yli 50 prosenttia osallistujista harrasti kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa vähintään 2,5 tuntia viikossa. Sen sijaan vain muutamat harrastivat lihaskuntoharjoittelua. Suositusten mukainen ruokavalio toteutui 40 prosentilla kasvisten, hedelmien ja marjojen käytön osalta, 54 prosentilla kalan käytön, 44 prosentilla kuidun saannin sekä 33 prosentilla tyydyttyneen rasvan saannin osalta.

Tutkimuksen aikana kestävyysliikuntaryhmä lisäsi kestävyysliikuntaansa. Lihaskunto- ja yhdistetty lihaskunto- ja ruokavalioryhmä kasvattivat lihaskuntoharjoitteluaan. Kaikki ruokavalioryhmät lisäsivät kasvisten, hedelmien ja marjojen syöntiä. Samalla kuidun saanti kasvoi ja tyydyttyneen rasvan saanti väheni näissä ryhmissä.

Yleinen kognitiivinen toiminta parani ruokavalioryhmässä sekä yhdistetyissä liikunta- ja ruokavalioryhmissä. Muissa ryhmissä ei tapahtunut merkitsevää muutosta. Ryhmien välisiä eroja tarkasteltaessa havaittiin suuntaa-antava ero yhdistetyn kestävyysliikunta- ja ruokavalioryhmän sekä vertailuryhmän välillä. Muiden ryhmien välillä ei havaittu eroja. Tutkimuksen puolivälissä ei myöskään havaittu ryhmien välisiä eroja.

DR’s EXTRA -tutkimus on kansainvälisesti tarkasteltuna ainutlaatuisen arvokas pitkän kestonsa ja laajan väestöpohjaisen aineistonsa ansiosta. Neljän vuoden tutkimusaika ja -ryhmille asetetut tavoitteet osoittautuivat jossain määrin haasteellisiksi, sillä osallistujien sitoutuminen oli odotettua heikompaa toisin kuin yleensä lyhytkestoisissa tutkimuksissa. Kuitenkin vain 15 prosenttia osallistujista keskeytti tutkimuksen. Lukuun sisältyvät tutkimuksen aikana kuolleet.

Kestävyysliikunta + terveellinen ravinto = paras vaikutus

Tulosten perusteella säännöllinen kestävyysliikunta ja terveellinen ruokavalio vaikuttavat yhdessä hillitsevän yleisen kognitiivisen toiminnan heikentymistä ikääntyvillä. Tuloksia ei kuitenkaan pidä ymmärtää niin, ettei terveellisellä ruokavaliolla ja kestävyysliikunnalla tai lihaskuntoharjoittelulla yksinään olisi terveyshyötyjä.

Etenevät muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät toimintakykyä. Muistisairaudet ovat yleisimpiä iäkkäillä ihmisillä, mutta sairastumiseen johtavat prosessit käynnistyvät aivoissa jo keski-iässä. Muistisairaudet ovat globaali yhteiskunnallinen haaste, jonka on ennakoitu kasvavan väestön ikääntyessä. Näin ollen kaikki keinot, joilla kognition eli muistin ja muiden tiedollisten toimintojen heikentymistä voidaan viivästyttää tai ehkäistä, ovat ensiarvoisen tärkeitä sekä inhimillisestä että kansantaloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna.

Terveellinen ravinto yhdessä kestävyysliikunnan kanssa tukee muistin ja muun toimintakyvyn säilymistä ikääntyneenäkin.

Tutkimusartikkeli:
Pirjo Komulainen, Jaakko Tuomilehto, Kai Savonen, Reija Männikkö, Maija Hassinen, Timo A Lakka, Tuomo Hänninen, Vesa Kiviniemi, David R. Jacobs Jr, Miia Kivipelto, Rainer Rauramaa. Exercise, diet and cognition in a 4-year randomized controlled trial – DR’s EXTRA. Am J Clin Nutr. 2021;00:1-21.

Lisätietoja:
FT Pirjo Komulainen, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos, p. 044 5622 044, pirjo.komulainen (at)uef.fi
Dosentti Kai Savonen, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos, p. 040 062 8532, kai.savonen(at)uef.fi

Kuvat: Ilpo Lommi ja Pixabay

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *