Artikkelit Kirja-arvostelut

KOHTUUDELLA. Opas maltilliseen alkoholinkäyttöön

Tietokirja-arvostelu / Kimmo Anttonen:

Anders Hammarberg ja Karin Romberg: KOHTUUDELLA. Opas maltilliseen alkoholinkäyttöön.

Minä olen Kimmo ja olen alkoholisti. Alkoholismi on etenevä tunne-elämän sairaus, jossa ihminen ei lopulta hallitse alkoholinkäyttöään. Alkoholiriippuvuutta edeltää ongelmakäyttö, riskikäyttö ja normaali alkoholikäyttö. Kohtuudella on erinomainen kirja kaikille, jotka pohtivat elämässään alkoholinkäytön vähentämistä. Minullekin kirja olisi auttanut viisi vuotta sitten, mutta nyt arvostelin sen kannustaakseni muita puuttumaan aiemmin alkoholin käyttöönsä.

Kohtuudella on loistavan kokonaisvaltainen opas alkoholin fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Se kannustaa ottamaan käytännön harjoituksilla juomisen hallintaan. Sen kirjoittajat, lääketieteen tohtori Anders Hammarberg ja psykologi Karin Romberg, tarjoavat lukijalle hengästyttävän keinovalikoiman ja kannustavat jatkamaan sitkeästi kohti tavoitetta repsahduksista huolimatta. He pukevat kannustaviksi sanoiksi inhimilliset tarinat, joita ovat työssään Tukholman riippuvuuskeskuksessa nähneet.

Helposti luettavaa tietoa alkoholista

Kirja onnistuu tiivistämään moniulotteiset alkoholin vaikutukset helposti luettavaan muotoon. Jokaisen kokemus omasta juomisestaan on yksilöllinen. Riskikäytön rajat, naisilla yli 7 ja miehillä yli 14 alkoholiannosta viikossa, paukkuvat puolella miljoonalla suomalaisella. Vuonna 2019 joimme keskimäärin 12,6 alkoholiannosta viikossa jokaista yli 15-vuotiasta suomalaista kohti, eli lähes kaksi pulloa viiniä viikossa. Kansanterveydellinen tarve kirjalle on ilmeinen.

Alkoholi vaikuttaa jokaiseen yksilöllisesti muun muasssa geeniemme takia. Alkoholi aiheuttaa elimistössä aina vaikutustaan pidemmän stressitilan, heikentää merkittävästi unen aikaista palautumista ja altistaa masennukselle. Minäkin ymmärsin kirjan avulla, miksi elämän mielekkyys on vähentynyt raitistuttuani – alkoholi on laskenut dopamiinireseptoreideni määrää. Täysin turvallista rajaa alkoholinkäytölle ei ole, mutta alkoholin terveysriskit kasvavat merkittävästi kymmenen viikkoannoksen jälkeen. Eli yhtä alkoholiannosta päivässä voidaan pitää vielä riskittömänä. Kirja kannustaa 0-päiviin, vaikkei olekaan absolutismin asialla.

Kuulun alkoholiriippuvaisten yleiseen tyyppiin 1. Meillä ongelmat kehittyvät hitaasti. Kirjan mukaan synnynnäisten psyykkisten tekijöiden merkitys on vähäinen, eikä riippuvuuspersoonaa ole olemassa. Yllättävää sen sijaan on, että tutkimusten mukaan suurkuluttajien määrä kasvaa taloudellisen tilanteen parantuessa. Kirja kuvaa monien esimerkkien kautta juomisen vähentämisen etuja arkeen, sosiaalisille suhteille ja läheisyydelle.

Loistavat harjoitukset ja henkilöesimerkit

Kirjassa on 53 erilaista harjoitusta ja testiä. Se tarjoaa yleisimmät testit, Timeline followback, AUDIT, SIP, MADRS-S, ja CAD 7 lukijalle ja antaa havainnolliset ohjeet niiden käyttöön. Kirja on työläs ja vaatii motivaatiota, koska harjoituksia on paljon ja aiempiin harjoituksiin palataan usein myöhempien harjoitusten kohdalla.

Kaikkein tärkeimmäksi nousee alkoholipäiväkirja, joka on auttanut monia laittamaan juomisensa aisoihin. Kirja herättää motivaation, auttaa asettamaan tavoitteen ja tarjoaa metodin, jolla tavoitteisiin päästään sitoutumisella ja sitkeällä yrittämisellä.

Parasta kirjan antia ovat monet eri-ikäisten ihmisten henkilöesimerkit. Ne auttavat jokaista lukijaa löytämään samaistumispintaa. Kirja selittää sisäiset ja ulkoiset riskitekijät, kannustaa seuraamaan ja analysoimaan tilanteita, syitä ja seurauksia. Kirja kuvaa hyvin, kuinka alkoholi kiinnittyy erilaisiin tilanteisiin ja kuinka voimme muuttaa opittuja tapoja ja käyttäytymistämme. Harjoitusten vaativuus kasvaa kirjan edetessä, ja ne pureutuvat yhä syvemmälle ihmisen mieleen.

Syyllistämätöntä kannustamista

Kirja ei syyllistä, vaan ymmärtää lukijaansa ja yksilöllisiä ongelmia. ”Alkoholin himo ei kohdistu alkoholimolekyyleihin, vaan pikemminkin maun, kontekstin, alkoholin vaikutuksen ynnä muiden tekijöiden yhdistelmään.” Syöminen, juominen ja liikunta helpottavat alkoholinhimoa. Moni harjoitus pureutuu altistavien ajatusten tunnistamiseen ja käsittelyyn. ”Kun toimintatapoihin tehdään muutoksia, tarvitaan kärsivällisyyttä, harjoittelua ja sisua”. Valitettavasti alkoholi heikentää niitä kaikkia.

Alkoholipäiväkirjan ohella suosikkiharjoituksessani tuli miettiä, mitä muuta voisit tehdä alkoholin juomisen sijasta. ”Sinun täytyy ehkä alkaa treenata, luoda uudet rutiinit, hankkia uusi harrastus tai löytää uusi tapa kokea elämän hienous.”

Kirjan kolme tärkeintä neuvoa ovat 1. Alä juo tyhjään mahaan 2. Päätä kuinka pitkään ensimmäisen lasillisen tulee kestää ja 3. Älä osta kotiin ylimääräistä juotavaa.

Kehityskohtia on vähän

Mielestäni kirjan kehityskohdat ovat avoimuuteen ja absolutismiin kannustamisessa. Kirjan huonoin ohje on kertoa ”pieniä valkoisia valheita” sosiaalisissa tilanteissa, jotta voi vältellä juomista. Kokemukseni mukaan ongelman avoin myöntäminen on tärkein osa paranemista. Kirja kyllä kannustaakin monin tavoin käsittelemään ongelmaa avoimesti. Minusta jokaisen alkoholipäiväkirjan tulisi olla näkyvillä jääkaapin ovessa.

Kirjassa voisi painottaa vielä enemmän alkoholittomien juomien vaihtoehtoa, koska ne auttavat vähentämisessä. Minä ainakin juon sosiaalisissa tilanteissa entiseen malliin välillä kaksin käsin, mutta vain alkoholittomia juomia. Alkoholittomuus on enemmän muodikasta kuin häpeiltävää.

Lasillisista puhuminen auttaa alkoholiongelman vähättelyssä. Kotona viinilasillinen ei ole 12 cl vaan enemmän. Se vääristää alkoholipäiväkirjaa ja sitä kautta ongelmaa. Kirja varoittaa hanapakkausten riskeistä ja neuvoo ostamaan jatkossa pieniä 37,5 cl viinipulloja. Ainakin itsellä alkoholijuomien prosentit nousivat ja lasilliset suurenivat ongelman pahenemisen myötä. Kirja ei puhu lainkaan tästä selvästä varoitusmerkistä, kun alat ostamaan juomia alkoholipitoisuuden mukaan.

Kirja kannustaa pidättäytymään juomisesta kohtuukäyttöstrategioiden aluksi, mutta antaa luvan palata tasapainoilemaan alkoholin kanssa. Meillä alkoholisteilla tämä ei toimi, koska kohtuukäyttö lipsuu aina lopulta kohtuuttomaksi.

AA:ta kirjassa käsitellään vain vähän, mutta sen 12 askelta ovat pelastaneet monen elämän. Näkisin, että AA on hyvä vaihtoehto heille, joille kirjan ohjeiden sitkeäkään noudattaminen ei auta vähentämään suurkulutusta. Kirja neuvoo monia ammattiavun muotoja ja saatavilla oleva lääkityskin käydään läpi kattavasti.

Realistinen kuva muutoksen vaikeudesta

Luettavuuden lisäksi kirjan kuvat havainnollistavat sen sanomaa ja auttavat ymmärtämään montaa asiaa paremmin. Kirja kuvaa hyvin alkoholinkäytön ongelmatilanteita ja antaa niihin kannustavia ratkaisuehdotuksia. Se auttaa kiinnittämään huomion onnistumisiin ja edistysaskeliin ja tuo selvästi esille kuinka pitkällisen haasteen kanssa olla tekemisissä. ”Tavallisin sudenkuoppa on, että vasta löydettyihin uusiin tapoihin ollaan vähän liian nopeasti tyytyväisiä

Kirja kannustaa ottamaan viikon kerrallaan taistelussa syvällä olevien tapojen muuttamiseksi ja samalla muistuttaa ”pienten askelten tyranniasta” kohti vanhoja tapoja. Se ei päästä lukijaansa helpolla, mutta on armollinen lipsumisissa, koska niitä käy kaikille jossain vaiheessa.

Tutkittua tietoa omaehtoisen muutoksen tueksi

Kohtuudella on erinomainen self-help -opas juomisen hallintaan. Se valaa uskoa jokaisen mahdollisuuteen muuttaa alkoholitottumuksiaan omin avuin ”Laajassa amerikkalaisessa tutkimuksessa kävi ilmi, että 75 prosenttia 4 500:sta alkoholiriippuvaiseksi diagnosoidusta oli parantunut riippuvuudestaan viiden vuoden kuluessa.”

Kirja on kokonaisvaltainen opas lähes jokaista suomalaista suoraan tai välillisesti koskevaan ongelmaan. Se alleviivaa hienosti yksilöllisyyttä ymmärtäen jokaisen ongelman ainutkertaisuuden. Vaikeinta lienee saada edes osa puolesta miljoonasta suomalaisesta alkoholin liikakäyttäjästä kirjan pariin.

Siksi minulla onkin yksinkertainen testi kaikille kirjan tarpeellisuudesta ja sopivuudesta. Jos vastaat seuraavaan kysymykseen myöntävästi sinun kannattaa tutustua kirjaan: Jos otat yhden alkoholiannoksen, tekeekö sinun mieli ottaa toinen?

Anders Hammarberg ja Karin Romberg: KOHTUUDELLA. Opas maltilliseen alkoholinkäyttöön. Gummerus, 2021, 254 s.

Kimmo Anttonen, Rakkauden rakennusinsinööri,
raittiina tänään yli 500 päivää.
rakkaudenrakentaja.fi

Kuvat: Pixabay ja Gummerus Kustannus Oy

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *