Artikkelit Kirja-arvostelut

Johda energiaa. Kohti uusiutuvaa organisaatiota

Marketta Rantaman tietokirja-arvostelu:
Eveliina Salonen: JOHDA ENERGIAA. Kohti uusiutuvaa organisaatiota

Eveliina Salosen lähinnä johtajille ja esimiehille tarkoitettu tietokirja on runsaudensarvi, jossa energiaa käsitellään systeemin, vuorovaikutuksen, uusiutumisen ja liikkeen kautta innostumiseen sekä oman energian johtamiseen. Lopuksi käsitellään palvelevaa johtamista.

Kirjassa olisi aineksia useampaankin teokseen ja pohdintatehtävien määrä on läkähdyttävä. Onnittelen kaikkia työntekijöitä, joiden esimiehet paneutuvat teokseen ja vievät opit työyhteisöönsä. Myönteinen energia lisääntyy ja tulokset paranevat. Etätyötä käsittelevät luvut lisäävät teoksen ajankohtaisuutta.

Mitä on energian johtaminen?

Energian johtamisesta puhutaan tänä päivänä paljon. Keskustelu on painottunut yksilönäkökulmaan: varsinkin fysiologisiin tarpeisiin kuten uneen, ravintoon ja liikuntaan. Eveliina Salonen pohtii energian johtamista työyhteisöissä ja miten sitä voi johtaa kestävällä tavalla.

Organisaatio on systeemi ja sen energia on kyky tehdä työtä. Johtamisen kannalta on erityisen mielenkiintoista, että energia ilmenee vuorovaikutuksessa. Puhuessamme organisaation energiasta, puhumme ihmisten sitoutumisesta toisiinsa sekä organisaatioon ja sen tavoitteisiin. Olemme siis johtamisen peruskysymysten äärellä. Kirjan lopussa asia tiivistyy palvelevan johtamisen käsitteeseen.

Organisaatio ottaa ja luovuttaa energiaa

Organisaatio on lukemattomilla tavoilla yhteydessä muuhun maailmaan. Keskiössä ovat asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, yhteistyökumppanit, entiset ja uudet työntekijät, muut samalla alalla toimivat, yhteiskunta ja muut kohdetahot. Menestyksen taustalla on tiedon jakaminen, toisten auttaminen ja yhteisen edun etsiminen.

Uuden ajan organisaatio on avoin energiakenttä, jossa ideat, ajatukset ja aine siirtyvät rajattomasti muiden toimijoiden ja organisaation perinteisen ytimen välillä. Se ottaa jatkuvasti vastaan energiaa useista lähteistä ja luovuttaa sitä eteenpäin. Uusiutuvilla ja menestyvillä toimijoilla on taipumus houkutella vaikutuspiiriinsä muita toimijoita.

Johtaa energiaa menestyksekkäästi?

Johtaminen on energian liikuttamisen varmistamista, muuntamista haluttuun muotoon ja ohjaamista tiettyihin asioihin. Se edellyttää herkkyyttä ja hienovaraisten vivahteiden ymmärtämistä. Johtajan tehtävä on ylläpitää työntekijöiden kokemusta työn ja organisaation tehtävän merkityksellisyydestä.

Myönteiset tunteet kuten nähdyksi ja kuulluksi tulemisen ja inhimillisen arvokkuuden kokemukset rakentavat yhteyttä sekä yhteistä hyvää. Nämä kasvattavat tunnesiteitä työhön ja rakentavat työyhteisön myönteistä tunneilmastoa. Menestyvissä työyhteisöissä on lämmin, hyväksyvä ja huolehtiva ilmapiiri. Toivoa levittävä johtajuus antaa työyhteisölle selviytymistaitoa.

Moninaisuus lisää energiaa ja uusiutuvuutta

Yhteisössä moninaisuus on toinen toistamme täydentävää erilaisuutta. Mitä enemmän organisaatiossa on kosketuspintaa erilaisiin maailmankuviin, käytäntöihin ja näkökulmiin, sitä tehokkaammin se uusiutuu. Toimiva työyhteisö vahvistaa energiaansa huolehtimalla, että siinä on erilaisia ihmisiä ja jokaisen erityislaatuisuus nähdään voimavarana sekä rikkautena.

Valitettavasti työntekijöiden potentiaali jää usein tunnistamatta ainakin osittain. Samalla kadotetaan innovaatioiden siemenet ja mahdollisuudet.

Oman energian johtaminen

Eveliina Salonen ymmärtää ihmisen energian kokonaisvaltaisena tilana, jolloin keho, mieli, tunteet ja ajatukset ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa. Hyvä fyysinen vireystila tekee mielenkin kevyeksi ja saa ajatukset kulkemaan. Matala energiataso sen sijaan vaikuttaa haitallisesti vuorovaikutuskykyymme. Energiaa ei riitä muiden näkökulmien ymmärtämiseen.

Kuuntelemalla itseämme ja sallimalla moninaisuuden, joustavuuden sekä kiinnostuksen kohteiden vaihtelun, annamme itsellemme mahdollisuuden uusiutua. Aito ihminen on yhtä sisäisen energiansa kanssa ja hänellä on hyvät tunnetaidot. Hän tunnistaa sisäiset esteensä kuten epävarmuuden, vihan tai kateuden ja vapauttaa niihin sidotun potentiaalienergian. Itsestään tietoinen ihminen tunnistaa myös alavireisyyden.

Vain pieniä puutteita

Afrikkalainen ubuntu-filosofia, jolla tarkoitetaan ihmisenä olemisen ydintä, jää hiukan irralliseksi monia erilaisia näkökohtia esittelevässä teoksessa. Kirjassa ei ole lähdeluetteloa ja käytetyt lähteet ilmenevät alaviitteistä.

Johtamiskirjallisuuden maailmassa kirja edustaa inhimillisyyttä ja lämpöä. Suosittelen tätä kaunista, kovakantista kirjaa kaikille, jotka haluavat lisää energiaa, yhteisöllistä ydinvoimaa itselleen ja työyhteisölleen.

Eveliina Salonen: JOHDA ENERGIAA. Kohti uusiutuvaa organisaatiota. Basam Books, 2020, 201 s.

Marketta Rantama, YTL, yrittäjä, työhyvinvoinnin valmentaja

Kuva: Basam Books

www.markettarantama.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *