Artikkelit Lapset ja Nuoret Lukijoilta Mieli

Paha olo ei lopu, vaikka kiusaaminen loppuisi

Työ kiusaamisen ympärillä keskittyy usein kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja kiusaamistilanteiden selvittelyyn, eikä syyttä. Kiusaamisella on vakavat seuraukset. Pitkäaikainen kiusaaminen heikentää nuorten hyvinvointia. Paha olo ei lopu, vaikka kiusaaminen loppuisi. Haasteet minäkuvan, sosiaalisten suhteiden ja elämänhallinnan taitojen kanssa voivat jatkua pitkälle aikuisuuteen. Tehokkain tapa ehkäistä kiusaamisen aiheuttamaa pahoinvointia on sen ennaltaehkäisy. Jos kukaan ei tule kiusatuksi, ei kukaan voi sen takia pahoin.

Todellisuudessa kiusaamista tapahtuu kaikilla kouluasteilla, työpaikoilla ja harrastuksissa. On epärealistista olettaa, että kiusaaminen saataisiin täysin kitkettyä yhteiskunnastamme. Siksi on tärkeää, että kiusaamistilanteet selvitetään kunnolla ja kiusaaminen saadaan loppumaan. Paha olo, jota kiusaaminen on ehtinyt aiheuttaa ei kuitenkaan lopu siihen kun kiusaaminen loppuu.

Pelko, suru, häpeä, ahdistuneisuus, luottamuksen menettäminen muihin ihmisiin ja itseen jatkuu. Nämä kaikki ikävät asiat pyörivät kiusatun mielessä pitkään. Kiusaamiskokemukset pitäisikin käsitellä turvallisessa ympäristössä, jotta nuori pääsisi irti pahasta olosta.

Selviydytään kiusaamisesta -projekti tukee

Nuorilla ei ole vielä työvälineitä ja kykyä käsitellä vaikeita tunteita itsekseen. Siksi kiusaamisen jälkihuollon merkityksen korostaminen on ollut Mannerheimin Lastensuojeluliiton, MLL:n, Järvi-Suomen piirissä keskiössä vuodesta 2017.

MLL:n Selviydytään kiusaamisesta -projekti tukee kiusaamista kokeneita nuoria yksilötyönä ja vertaisryhmien avulla. Tulokset ovat nuorten antaman palautteen perusteella kannustavia:

Vertaisryhmä auttaa jäsentämään kiusaamiskokemusta ja ymmärtämään sitä eri näkökulmista.

Opin, että jos kiusataan, se ei ole oma syy vaan kiusaajalla ei ole silloin kaikki ok.”

Muiden vertaisten tuki on avainasemassa toipumisprosessissa.

Mulla on niin paljon parempi olla kun sain purkaa kaikkee.”

Vaikka vertaisryhmään lähteminen voi olla pelottavaa, syntyy saman kokeneiden välille usein yllättävän helposti luottamusta ja yhteisymmärrystä.

”…tuossa ryhmässä tuli sellainen tunne, että oikeasti kuuluu johonkin porukkaan ja saa olla oma itsensä, ettei tarvitse esittää. Minulle ei tullut sellaista tunnetta, että pelottaa tai ahdistaa olla muiden ryhmäläisten kanssa.”

Vertaisryhmästä voi saada uuden positiivisen ryhmäkokemuksen, joka auttaa kiusattua nuorta myös muissa sosiaalisissa tilanteissa

Jo ryhmään osallistuminen auttoi. Se oli “alkusysäys”, että uskalsi lähteä jonnekin. Se auttoi ja nykyään on helpompi puhua tuntemattomille. Ennen ryhmää ei oikein uskaltanut puhua kellekään.”

Myös vanhemmat ovat olleet kiitollisia vertaisryhmätoiminnasta. He kuvaavat, kuinka näin lyhytkin ryhmäprosessi on vaikuttanut heidän lapseensa positiivisesti. Näin eräs vanhempi vastasi:

Nuori muuttui avoimemmaksi, nauravaksi iloiseksi ihmiseksi aikaisemman sulkeutuneisuuden sijaan.”

Samoja teemoja käsitellään myös yksilöohjauksessa projektin työntekijöiden kanssa.

Selviydytään kiusaamista -projekti on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) rahoittamaa toimintaa. Projekti on käynnistynyt 2017 ja projektille on avustusehdotus vuoden 2022 loppuun saakka. Kuopiossa projekti on tehnyt tiivistä yhteistyötä mm. oppilashuollon ja kiusaamisen ehkäisyn työryhmän kanssa ja kiusaamista kokeneiden tuen lisäksi tavoitteena on jakaa tietoa kiusaamisen jälkihuollon tärkeydestä nuoria kohtaavien ammattilaisten kouluttamisen, vanhempain iltojen ja tiiviin sidosryhmäyhteistyön avulla.

Teksti: Elina Hartikainen
MLL:n Selviydytään kiusaamisesta -projektin projektivastaava
p. 050 3528980, elina.hartikainen@mll.fi

Kuva: Ilpo Lommi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *